انواع اختلالات شخصیت


انواع اختلالات شخصیت

انواع اختلالات شخصیت

 اختلال شخصیات  پارانوئید سوء ظن غیر منطقی، بی پایه و مقاوم شاخصی شخصیت پارانوئید است. این صفت خود را در تمام وجوه رفتار نشان میدهد. این افراد سئولیت احساسات خود را نمی پذیرند و آنها را به دیگران نسبت می دهند. مبتلایان معمولاً توسط همسر یا کارفرمای خود برای درمان معرفی می شوند. میزان شیوع این اختلال  تا ۰/۵ ۲/۵ درصد است و بیشتر در مردها دیده میشود. اعتقاد براین است که در بین گروه های اقلیت، مهاجران وناشنوایان شایع تر است.خصوصیات بالینی خصوصیت اساسی این اختلال میلی نافذ و بی مورد به تعبیر اعمالی دیگران به عنوان عمل تحقیرآمیز و تهدید کننده عمدی است. شخص| پارانوئید بیش از حد گوشی به زنگ است و در رفتار دیگران حیله گری و خیانت جستجو میکند. چنین فردی به وفاداری دیگران اعتماد ندارد. مبتلایان به این اختلال به کزات وفاداری و قابل اعتماد بودن دوستان و بستگان خود را مورد پرسش قرار میدهند. غالباً حسادت بیمارگونه دارند و بدون دلیل در وفاداری همسر و شریک جنسی خود تردید میکنند. این افراد اهل مجادله بوده و آدم های کله شقی هستند. سایر صفات مربوط به بیماری این افراد مشتمل است بر میلی به مرافعه جوئی، فقدان احساسات اطیف و گرم، جدی بودن فوق العاده و فقدان حس شوخ طبعی و بذله گویی. این افراد هیجانات خود را بیرون می افکنند و با استفاده از مکانیسم دفاعی فرافکنی (Projection) افکار خود را به دیگران منسوب می کنند. مبتلایان  فاقد صمیمیت اند  و برای قدرت  و مقام، اهمیت خاصی قائل هستند و در مقابلافراد ضعیف و علیلی، تکبر و توهین نشان میدهند. در موقعیت های اجتماعی، افراد مبتلا ممکن است کارا و مرتب به نظر برسند ولی در دیگران ایجاد ترسی و تعارض میکنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد