انواع اسهال خونی را بشناسید!!


انواع اسهال خونی را بشناسید!!

انواع اسهال خونی را بشناسید!!

انواع اسهال خونی 

اسهال خونی همراه با عطش

اگر اسهال خونی با  عطش همراه باشد  ضمن  مصرف داروهای مربوط به اسهال خونی باید هر بار مقداری تخم خرفه رابجوشانید و دائم به جای آب خوردن از آب آن استفاده کنید 

اسهال خونی همراه با صدا و گاز و نفخ

اگر اسهال خونی با صدا کردن شکم و ایجاد گاز و نفخ باشد، گلنار فارسی، زیره  سبز و سیاه، بلوط و تخم گشنیز را به نسبت مساوی مخلوط و روزی سه قاشق از آن راکفلمه بارهنگ، تخم مرو، تخم خرفه، تخم ترشک، تخم ختمی، اسفرزه، نشاسته، تباشیر هندی و صمغ عربی همه را به نسبت مساوی مخلوط کنید و بودهید بعد با کمی گل ارمنی مخلوط کنید و هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق از آن را همراه با آب بارهنگ یا آب خرفه میل کنید.

اسهال طولانی و مزمن

اگر مبتلا به اسهال شده اید طولانی و مزمن شده است باید خوراکی هایی که با این بیماری سازگار نیستند پرهیز کنید، مانند؛ قند، شکر، سرکه، گلاب، آب سرد، شیر، کره، روغن، گردو، فندق، آلو،آلوچه  براقانی، تخم مرغ همچنین باید از جماع و فکر کردن نیز پرهیز کنید.
  • به عنوان درمان ۲۰ گرم سعد کوفی را نرم بسایید و با ۲۰۰ گرم عسل مخلوط و هر صبح، ظهر و شب یک قاشق میل فرمایید.
  •  مقداری انیسون را بودهید و با هم وزن آن ریشه ی انجبار مخلوط وبسایید. صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن راکفلمه کنید.
  • مصطکی رومی، صمغ عربی، کوکنار، تخم گشنیز و ناردانه را به نسبت مساوی مخلوط و هر صبح،ظهر و شب یک قاشق چایخوری از آن را کفلمه کنید 
  • هر روز اسفرزه یا تخم تره یا تخم ریحان رابو دهید و بخورید.
  •  زرده  تخم مرغ را در سرکه بپزید و بخورید.
  • چهار عدد به را قطعه قطعه کنید و در یک لیتر آب نیم ساعت بجوشانید و آب صاف کرده  آن را به مرور بخورید.
  • تخم گشنیز بو داده و تخم خرفه از هر کدام ۱۰ مثقال نرم کرده و روزی سه بار هر مرتبه یک قاشق مرباخوری آن را بخورید.
  •  بلوط، سماق، آرد سن حال، تخم مرو، تخم گشنیز 、، خرنوب، کنار و عود هندی همه ,l نرم کنید و روزی سه مرتبه هر بار یک قاشق مرباخوری از آن را بخورید.
  •  یک عدد به را گود کنید و داخل آن مقداری جوز بویای کوبیده بریزید و درب آن را ببندید و کنار آتشآنقدر بپزید، تا رنگ آن تیره شود بعد بخورید.
  • سماق را اب تخم گشنیز مخلوط ، بکوبید و بخورید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد