انواع تنفس مصنوعی چیست؟!


انواع تنفس مصنوعی چیست؟!

انواع تنفس مصنوعی چیست؟!

۱- دهان به دهان ۲- دهان به بینی ۳- دهان به دهان و بینی ۴- تنفس با واسطه ها: مثل ایروی، لوله تراشه، ماسک، آمبو بگ و...۱- تنفس دهان به دهان: روش برگزیده برای دادن تنفس به مصدوم می باشد مگر اینکه امکان دادن تنفس نباشد مثل وجود زخم و خونریزی روی صورت و دهان، قفل شدن فک، آغشته بودن دهان مصدوم به سم، وجود بیماریهای مسری، افراد مسن که حفره دهانی مناسبی ندارند و... که در این حالات از روش دهان به بینی استفاده می کنید.طریقه دادن تنفس دهان به دهان: ۱- اشیاء فشارنده برگردان مثل کراوات، روسری، دکمه یقه و... را آزاد می کنید. ۲- راه هوایی را به روش های ذکر شده باز می کنید؛ که شامل خارج کردن جسم خارجی از حفره دهان و به عقب دادن سر به یکی از سه مانور ذکر شده بود. (سر نوزادان باید در وضعیت خنثی باشد) ۳- حال با دو انگشت اشاره و شصت دستی که روی پیشانی مصدوم است پره های بینی مصدوم را می فشارید، تا بسته شود. به اندازه ۳ ثانیه خود نفس عمیق بکشید، حال به طوری که لب شما کاملاً اطراف دهان مصدوم را بپوشاند بدون وجود هیچ روزنه ای و به اندازه ۲ ثانیه، آنقدر در ریه هایش بدمید تا قفسه سینه اش تا حد امکان بالا بیاید (برای هر گروه سنی متناسب با حجم ریه اش، تنفس می دهید). 4- اکنون بینی مصدوم را رها کرده تا بازدم داشته باشد و خودتان نیز همزمان به مدت ۳ ثانیه نفس بگیرید. اگر قفسه سینه مصدوم هنگام دادن تنفس بالا نیامد ممکن است به دلائل زیر باشد: الف) راه هوایی مصدوم کاملاً باز نشده لذا موقعیت سر و چانه را دوباره تنظیم می کنید. ب) تنفس شما از حجم و قدرت کافی برخوردار نیست. ج) اگر باز هم قفسه سینه بالا نیامد، احتمالاً راه هوایی توسط جسم خارجی مسدود شده و باید اقدامات مربوط به خارج کردن جسم خارجی از راه هوایی را انجام  دهید تذکر: چنانچه علیرغم کلیه اقدامات موفق به خارج کردن جسم خارجی نشدید، دادن تنفس مصنوعی را ادامه می دهید.1- تنفس دهان به بینی: هرگاه امکان تنفس دهان به دهان نباشد از این روش استفاده می شود که روش کار مانند تنفسی دهان به دهان است با این تفاوت که در این مدل لب مصدوم را گرفته و از بینی تنفس می دهید. در هنگام انتقال غریق به ساحل و در حین شنا، اگر ناجی احساس کرد که تنفس غریق، قطع شده به علت در دسترس بودن بینی نسبت به دهان، در حین عمل شنا می تواند از طریق بینی به غریق تنفس بدهد. مشخص است که انجام این کار مهارت زیادی را میطلبد.2- تنفس دهان به دهان و بینی: که مخصوص کودکان و نوزادان است.3- تنفس با واسطه ها (ابزار کمکی) که برای حصول به نتیجه بهتر و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عفونی از این روش استفاده می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد