انواع حمل مصدوم در کمک های اولیه


انواع حمل مصدوم در کمک های اولیه

انواع حمل مصدوم در کمک های اولیه

انواع حمل

الف) حمل یک نفره ب) حمل دو نفره ج) حمل گروهیالف ) حمل یک نفره ا- حمل کششی: کشیدن مصدوم از بلند کردن او راحتتر است و باید در امتداد بدنش صورت گیرد تا کمترین تغییر در ستون فقرات فرد مصدوم روی دهد.انواع حمل کششی الف) کشیدن لباس: برای مصدومین سنگین وزن و یا مصدوم واقع در جاهایتنگ انجام می گیرد، بدین صورت که او را در حالت طاق باز قرار داده و لباس او را ازپشت محکم گرفته و به سمت خود بکشید.ب) کشیدن پتو: اگر مصدوم برهنه بود و یا لباسش استحکام کافی برای کشش نداشت و یا وزنش سنگین بود او را روی پتو، فرش و یا یک صفحهٔ بزرگ هل داده و سپس آن را بکشید. ج ) کشیدن بازو به بازو: که در این روش شکستگی در اندام فوقانی نباید وجود داشته باشد.د) کشیدن آتش نشانی:  ابتدا دستهای مصدوم را به هم بسته و بعد آن را دور گردن خود قرار داده و با حرکت خود او را بکشیده) کشیدن از خودرو : از پشت به مصدوم داخل ماشین نزدیک شده و او را از پشت و از میان بازوها محکم بغل کرده و به بیرون بکشید. ۲- حمل عصایی: جهت مصدومینی به کار میرود که هوشیار بوده و قادر به راه رفتن روی یک پای خود هستند.او را حمل می کنیم به طوری که پای سالم مصدوم سمت شما باشد.۳- حمل کولی: برای حمل مصدوم بدون آسیب اسکلتی در مسافت های طولانی به کاربرده می شود.۴- حمل یک دست و یک پا (آتش نشانی): این حمل جهت حمل مصدومی است که آسیب جدی از نظر شکستگی و صدمات مغزی ندارد، در مسافت های طولانی استفاده می شود.ب ) حمل دو نفره:۱- حمل دو مچ و چهار مچ: جهت مصدومینی که آسیب جدی ندیده اند استفاده می شود. طبق شکل در حمل چهار مچ اگر یک امدادگر با دست چپ خود، مچ دست راست خود را بگیرد، امدادگر مقابل نیز باید با دست چپ خود مچ دست راست خود را بگیرد و یا بالعکس، سپس امدادگر با دست آزادش مچ دست امدادگر دیگر را میگیرد و امدادگر دیگر نیز چنین می کند.۲- حمل با صندلی: که برای عبور دادن از راهروهای تنگ و پرپیچ و یا مثلاً انتقال زائو به طبقات بالا در ساختمان های بدون آسانسور استفاده می شود. ۳- حمل زنبه ای (ویت کنگی): که برای حمل مصدوم بیهوشی که آسیب اسکلتی شدید ندارد استفاده می شود.ج ) حمل گروهی:در این حمل یک نفر رهبری گروه را به عهده می گیرد تا مصدوم را به صورت یکپارچه و مثل یک تکه چوب منتقل کنند.این حمل، بهترین نوع حمل برای آسیب های اسکلتی می باشد.۱- حمل آغوشی: در این حمل امدادگران در یک طرف مصدوم به حالت نیمه نشسته زانو میزنند، سپس دست های خود را زیرگودی های مصدوم قرار داده، با حفظ و حمایت سر و با شمارش رهبر گروه مصدوم را تا روی زانوی خود بلند کرده و به آرامی به داخل می چرخانند و بعد به طور هماهنگ به حالت ایستاده درآمده و حرکت میکنند.۲- حمل زیگزالی: روش کار همانند حمل آغوشی است با این فرق که امدادگران در دو طرف مصدوم قرار می گیرند.۳- حمل با برانکار: این حمل، مناسبترین نوع حمل ها می باشد. در این حمل ابتدا مصدوم را به صورت یکپارچه به یک پهلو خم می کنید وبرانکار یا آتل پشتی را در پشت او قرار می دهید، بعد مصدوم را به حالت اول برمیگردانید.توجه الف) هرگز به هنگام حمل مصدوم، امدادگران نباید جای خود را با هم عوض کنند ب) برانکار در همه حال، حتی هنگام بالا رفتن از پله باید افقی باشد.ج) معمولاً به هنگام حرکت باید پای مصدوم به طرف جلو و سرش در عقب باشد مگر اینکه:۱- به هنگام داخل نمودن به آمبولانس و... ۲- عبور از موانع ۳- بالا رفتن از پلهبرای ساختن برانکار به روش ابتکاری میتوان از ۲ تکه چوب، مقداری طناب و پتو و ۲ عدد پیراهن به استفاده کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد