انواع دستگاه های بدن


انواع دستگاه های بدن

انواع دستگاه های بدن

دستگاه عضلانی

این دستگاه از سه نوع عضلهٔ مخطط (ارادی)، صاف (غیرارادی) و قلبی تشکیل شده و حدود دو سوم وزن بدن را تشکیل می دهد. هر عضله دارای یک تنه و دو انتها میباشد که به وسیله زردپی یا تاندون به استخوان متصل می شود.

دستگاه گوارش

این دستگاه  از دهان شروع شده و  به مقعد خاتمه مییابد. مواد غذایی تحت تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی دستگاه گوارش، جویده، بلعیده، هضم، جذب و دفع میگردد. و شامل دهان، حلق (گلو)، مری، معده، روده باریک و روده بزرگ می باشد.

ضمایم دستگاه گوارش:

غد د بزاقی، کبد (جگر سیاه)، لوزالمعده. ترشحات غدد بزاقی به هضم مواد قندی کمک می کند.

کبد:

این اندام مسئول ذخیره سازی مواد غذایی، تولید صفرا و حذف برخی از مواد سمی از خون است.

لوزالمعده:

وظیفه آن تولید آنزیم برای هضم چربی، قند و پروتئین و تولید هورمون های تنظیم کننده قند خون میباشد.دستگاه گردش خون: این دستگاه از سه جزء اساسی تشکیل شده: قلب، خون، رگ ها.

قلب:

از چهار حفره توخالی تشکیل شده که به ۲ حفرهٔ فوقانی دهلیز و به ۲ حفره تحتانی بطن گویند که توسط دریچه هایی به همراه دارند. ( دهلیز راست به وسیله دریچه ۳لتی به بطن راست و دهلیز چپ به وسیلهدریچه میترال (۲ لتی) به بطن چپ مرتبط است). مهمترین وظیفه قلب، پمپ کردن خون به داخل رگ هاست. خون سیاهرگی تمام بدن توسط سیاهرگ های بزرگ وارد دهلیز راست شده و پس از باز شدن دریچه ۳لتی به داخل بطن راست می ریزد و با انقباض بطن راست، خون از طریق سرخرگ ششی وارد ریه ها شده، در آنجا دی اکسیدکربن را داده و اکسیژن گیری می کند. حال سیاهرگ ششی این خون را وارد دهلیز چپ میکند و در نهایت بطن چپ قلب به دلیل دیواره ضخیم عضلانی خود، خون اکسیژن دار را از طریق سرخرگ آئورت به تمام بدن منتقل میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد