انواع دیابت کدام است؟


انواع دیابت کدام است؟

انواع دیابت کدام است؟

۱- دیابت نوع ۱ یا دیابت وابسته به انسولین. ۲- دیابت نوع ۲ یا غیر وابسته بهانسولین.۳- دیابت حاملگی۴-دیابت بی مزه۵- دیابت پنهان۶- دیابت ناشی از بیماری ها، استرسی، اضطراب، عصبانیت، خشم، بی خوابی، هیجان، کبد چرب، مصرف داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها.

دیابت نوع ۱

دیابت نوع ۱(وابسته به انسولین) را به اسامی دیابت نوجوانان و دیابت ناپایدارنیز موسوم کرده اند. این نوع دیابت بیشتر در دوران کودکی و نوجوانی و اوایل بزرگسالی بروز میکند. ولی در افراد مسن نیز دیده شده است. در این نوع دیابت بیماران دارای آنتی بادی های ضد گلوتامیک اسید، دکربوکسیلاز و آنتی بادی های ضد سلول هایبتا می باشند، به عبارت دیگر دیابت آنها از نوع دیابت خود ایمنی است. در درمان این بیماران، مصرف انسولین نقش محوری دارد. به علت افزایش میزان اجسام کتونی خون، بی اشتهایی و تهوع خفیف نیز بروز می کند. از آنجایی که اجسام کتونی، اسید هستند باید خنثی شوند اگر ذخیره های بدن از بین برود اسیدوز بروز میکند که به آن کتواسیدوزگویند که تقریباً همیشه ناشی از دیابت قندی است. علایم کتواسیدوز عطش بیش از حد، دفع ادرار زیاد، تهوع و استفراغ، گیجی، درد شکم، کم آبی بدن، کاهش وزن و تنفسی سریع و عمیق میباشد.

دیابت نوع ۲

دیابت نوع دوم (غیر وابسته به انسولین) به دیابت بالغین یا نوع پایدار یا مقاوم به انسولين موسوم است و ۹۰ تا ۹۵ درصد دیابت ها را تشکیل میدهد. این نوع دیابت وابسته به انسولین نبوده و به ندرت منجر به کتوز میشود. در بعضی بیماران در موقع عفونت های شدید یا استرسی امکان بروزکتوز وجود دارد. میزان انسولین خون، ممکن است طبیعی یا نسبتاً کم باشد، اما معمولاً بالا میباشد. این عارضه اختلال متابولیک مزمنی است که با شیوع فزاینده و مرگ ومیر زیاد ناشی از عوارضی درازمدت خود مثل مشکلات عروقی که از معضلات مردم عصر حاضر میباشد. در دیابت نوع دوم، فرایند طبیعی جذب انسولین دچار اختلال میشود یا با ناکارآمدی و تأخیر صورت میگیرد. زمانی که کارکرد سلول های بتا به میزان ۵۰ درصد مقدار طبیعی خود کاهش یافت، علایم دیابت نوع دوم بروز می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد