انواع روش های درمانی آسیب لیگمان های زانو…


انواع روش های درمانی آسیب لیگمان های زانو…

انواع روش های درمانی آسیب لیگمان های زانو...

آسیب لیگمان های زانو

آسیب های لیگمان های زانو می تواند باعث ایجاد مخاطرات و ناتوانی جدی در افراد شود. این نوع آسیب، در دوندگان و ورزشکاران با شیوع بیشتری دیده میشود. آسیب های خفیف این عناصر معمولاً به خوبی ترمیم و اصلاح می شوند به طوری که معمولاً عملکرد قبلی را به طور تقریباً کاملی باز مییابند. از سوی دیگر پارگی های کامل لیگمان های زانو می تواند باعث بی ثباتی های جدید و شدید مفصل زانو گردند.

درمان غیر جراحی

این درمان ها عبارتند از

استفاده از سرمای موضعی : بلافاصله بعد از ضربه باید یک کیسه حاوی یخ خرد شده را بمدت بیست دقیقه روی قسمت دردناک زانو گذاشت و این کار را با فواصل یک ساعت تکرار کرد. محافظت از زانو : در موارد رگ به رگ شدن و کشیدگی رباط، بیمار باید به مدت ۳-۲ هفته از زانو بندهای مخصوصی استفاده کند تا بدین وسیله زانو از نیروهایی که موجب حرکت آن به طرفین میشوند حفاظت گردد. همچنین بیمار باید با استفاده از عصا مانع از اعمال زیاد وزن به زانو شود.در مواردی که رباط دچار پارگی شده باشد درمان بصورت استفاده از گچ بلند پا یا بریس های مخصوص بمدت حدودا یک ماه است. فیزیوتراپی : در مدت چند هفته ای که زانوی بیمار با زانوبند بسته است نرمش های ایزومتریک عضلات ران انجام میشوند. بعد از کاهش تورم زانو فیزیوتراپی میتواند با برگرداندن حرکات زانو به وضع طبیعی و تقویت عضلات ران کمک موثری به برگشت بیمار به فعالیت های روزمره زندگی بکند.

درمان جراحی

در مواردی که پارگی این لیگامان با درمان های غیر جراحی بهبود نیابد یا همراه با پارگی این لیگامان دیگر بافت های زانو مانند رباط های صلیبی یا منیسک ها نیز آسیب دیده باشند پزشک ارتوپد ممکن است تصمیم به درمان جراحی برای درمان پارگی این لیگامان بگیرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد