انواع روش های درمانی برای بکارگیری وسواس


انواع روش های درمانی برای بکارگیری وسواس

انواع روش های درمانی برای بکارگیری وسواس 

انواع روش های درمانی که برای وسواس بکار گرفته می شود کدام ها هستند و مهمترین و مفید ترین آنها کدام است؟

برای درمان وسواس از روش روان درمانی، رفتار- شناخت درمانیاستفاده می شود.اگرچه شیوه های دیگر نیز ادعا شده است که مؤثر است. بعضی ها ادعا کرده اند هومیوپاتی، (مشابه درمانی)، انرژی درمانی و روان درمانی، خالص و درمان راست آئین برای درمان وسواس مؤثر هستند.اما آنچه که مشخص بوده و دارای یک نظریه آزمون شده دقیق در درمانوسواس است(که این نظریه عملاً در بیش از هفتاد در صد (۷۰٪) موارد موفق بوده)، نظریه مواجهه و پیش گیری از پاسخ، در حقیقت نظریه شرطی شدن عمل اجباری است که شامل پیش گیری از پاسخ و مواجهه است. این نظریه آزمون خود را پس داده و در اکثر موارد موفق بوده است. در مواردی که به ظاهر این نظریه موفق نیست مربوط به اجرای خود این دو قسمت در درمان وسواس نیست، مربوط به برگشت وسواس است که آن هم مربوط به عوامل دیگری در زندگی فرد مثل روابط زناشویی، مشکلات اقتصادی و غیره است که آن عوامل باعث بازگشت وسواسی می شود. بنابراین بهترین روش، شناخت درمانی است. در موارد خاصی که اضطراب خیلی زیاد است ترکیب دارو درمانی و شناخت درمانی می تواند مفیدباشد، اما توصیه من این است که روش منحصر به فرد در درمان وسواس،همان روش شناخت درمانی است. اگر چه بیمار مجبور است اضطراب زیادی را تحمل کند، اما زودتر به سلامت نایل می شود

چرا درمان وسواس به طریقه شناخت درمانی سریع و ریشه ای صورت می گیرد ؟

زیرا ریشه وسواس فکر است و فکر به شناخت درمانی پاسخ می دهد. شناخت درمانی، شکلی از درمان کوتاه مدت و سازمان یافته است که در طول آن سعی می شود، بیماران به شناختی اساسی از مشکلاتشان نایل آیند و بتوانند ناراحتی خود را در قالب کلمات و عبارات به زبان بیاورند. هم چنین برای غلبه بر حالتهای عاطفی ناخوشایند و حل مشکلاتشان تکنیک هایی آموزشی داده می شود. دلیل دیگر این که در شناخت درمانی فرد به طور فعال و آگاهانه به حل مسائل حل نشده گذشته خود مبادرت می ورزد. اصلی ترین کلید موفقیت شناخت درمانی، تشخیص ریشه مشکلات بطریقی متفاوت است .هم اکنون ما واقفیم که اصلی ترین ریشه . .مشکلات واقعی بشر در فکر او نهفته است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد