انواع روش های سخت شدن کامپوزیت های خمیری


انواع روش های سخت شدن کامپوزیت های خمیری

انواع  روش های سخت شدن کامپوزیت های خمیری 

 

کامپوزیت ها از یک ماده آلی رزینی و یک ماده معدنی از جنس سیلیس یا کوارتز که به صورت ذرات بسیار ریزی در آمده تشکیل شده است و این دو ماده به صورت یک مخلوط خمیری شکل درآمده اند که به دو طریق سخت میشوند:

- سخت شدن به روش شیمیایی

این روش کامپوزیت ها به وسیله مواد واسطه شیمیایی پلیمریزه و سخت میشوند. دارند.

- سخت شدن به وسیله نور

در این روش کامپوزیت خمیری شکل به وسيله نور معمولی یا نور فرابنفش پلیمریزه و سخت می گردد. امروزه غالبا از نور معمولی که به رنگ سبز ظاهر میشود، استفاده میگردد. این نوع کامپوزیت ها را "لایت کیور مینامند. کامپوزیت های نوری خواص بهتری داشته و لذا مصرف بسیار بیشتری دارند. برخی از بیماران این نوع ترمیم دندانها را پر کردن با اشعه لیزر مینامند که اصطلاح غلطی است؛

زیرا در اینجا اشعه لیزر هیچگونه کاربردی ندارد. در فصول بعد درباره کاربرد لیزر در دندانپزشکی بحث خواهد شد. سالها کامپوزیت ها را فقط برای ترمیم دندانهای جلو بکار می بردند؛ زیرا این مواد به علت دربرداشتن مواد معدنی قدرت سایش زیادی داشته و در صورتی که برای دندانهای آسیا بکار برده شوند، موجب سایش آن و سپس ريختن و در نهایت عود پوسیدگی دندان می گردند. بتدریج با بهبود خواص کامپوزیت ها و افزایش کیفیت آنها کاربرد آنها در دندانهای عقب نیز میسر شد. کامپوزیت های جدید به علت سختی و مقاومت در برابر سایش قابلیت کاربرد در دندانهای عقب را پیدا کرده اند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد