انواع سردرد را بشناسید!!!


انواع سردرد را بشناسید!!!

انواع سردرد را بشناسید!!!

سردرد

سردرد یکی از بغرنج ترین مسائل طب داخلی به شمار می رود، زیرا بین انواع گوناگون آنفقط علت قطعی چند نوع از آن را شناخته اند. سردردها در واقع علل داخلی هستند که به قسمت های بالای بدن سرایت می کنند و عده معدودی از آنها مربوط به خود جمجمه می باشد.

سردردهایی که مبداء آنها درون جمجمه است

خود مغز فاقد حس درد است حتی بریدن قسمتی از آن دردی ایجاد نمیکند. از این رو بیشتر سردردها علتی غیر از آزردگی خود مغز را به عهده دارند. کشش جیب های وریدی، آزردگی چادرینه مخچه یا کشیده شدن سخت شامه در قاعده مخ، که به عروق خونی سخت شامه وارد می شوند: میتوانند سردرد ایجاد کنند، یکی از شرایین بسیار حساس درون مغز، شریان مننژه میانی است که حتی در جراحی از دست زدن به آنخودداری می شود.

اگر سردرد مربوط به خود جمجمه باشد درد آن به کجا تیر می کشد؟

اگر آسیب و رنج در بالای چادرینه مخچه باشد، درد در مسیر عصب پنجم ایجاد می شود که بیشتر در حوالی قسمت فوقانی سر در جلوی گوش بوده، لذا دردهای مربوط به مخچه و چادرینه آن، به ناحیه پیشانی منتشر میگردد. حال اگر درد در زیر چادرینه مخچه باشد از راه دومین عصب گردنی به دستگاه مرکزی اعصاب وارد می شود. چون پوست سر در ناحیه پشت گوش جزء قلمرو این عصب است لذادرد در پشت سر خواهد بود.

اقسام سردردهای درون جمجمه

۱- سردرد مربوط به مننژیت، مننژیت یکی از شدیدترین سردردها را ایجاد می کند. اینبیماری موجب التهاب تمام قسمت های مننژ یا پرده مغز از جمله مناطق حساسی سخت شامه و نواحی حساس اطراف جیب های وریدی می شود، در این هنگام درد آن تمام کاسه سر را فرا میگیرد. ۲- سردردهایی که در اثر ضربه به پرده مغز ایجاد می شود. در اثر جراحی مغز بیمار، به علت دستکاری پرده مغز روزها حتی هفته ها سردرد ممکن است، پیش آید. ۳- تومورهایی که به پرده مغز فشار وارد می آورند، موجب سردرد شدید میگردند. این سردردها معمولاً مربوط به منطقه خود تومور هستند یعنی هر جایی که تومور یا غده باشد همان جا درد ایجاد می شود. این درد موقعی مربوط به تحت فشار قرار گرفتن ناحیه ای از پرده مغز است که تومور در مجاورت آن قرار گرفته باشد، اگر به خاطر داشته باشیم که تومورهای بالای چادرینه مخچه دردی به طرف جلو سر و تومورهای زیر چادرینه مخچه دردی به طرف عقب سر ایجاد می کند به آسانی جای تومورهای دیگر مغز را خواهیم شناخت. ۴- سردرد به علت کم شدن مایه نخاع: اگر تنها بیست سیسی از مایه نخاع گرفته شود درد شدیدی در سر ایجاد خواهد شد، مخصوصاً اگر بیمار ایستاده باشد این درد به علت فشار منفی است که در مغز به وجود می آید. زیرا فشار مایه نخاع در ازاء هر ۲۰ سی سی مایه کشیده شده حدود ۲۰۰ میلی لیتر آب تنزل می نماید که این کاهش باعث کشیده شدن سطوح مختلف سخت شامه میشود و درد ایجاد می شود. میدانیم که مغز در مایعی که درون جمجمه قرار گرفته است وجود دارد مثل پرتقال که در ظرف آبی قرار گرفته باشد، کم شدن مایع درون ظرف باعث می شود که پرتقال به تواند به سطح ظرف برخورد کند. یکی از موهبت های آفرینش همین وجود مایه درون جمجمه است والا در هر ضربه یا تکان تصادفی که برای آدمی پیش می آمد، در اثر اصطکاک مغز با استخوان جمجمه درد شدیدی به وجود می آمد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد