انواع شایع آسیبهای پا / قسمت اول


انواع شایع آسیبهای پا  / قسمت اول

انواع شایع آسیبهای پا 

 برخلاف آسیبهای ناحیه قوزک پا، آسیبهای پا شیوع کمی دارند که در اینجا انواع شایع تر مورد بحث قرار میگیرند.

شکستگی استخوان تالوس

معمولاً سقوط روی پاشنه پا باعث ایجاد شکستگی در استخوان کالکانئوس میگردد، امّا گاهی ندرتاً استخوان تالوس دچار شکستگی می شود. شایعترین محل شکستگی در این استخوان ناحیه گردن استخوان میباشد، امّا شکستگیهای خفیف به شکل جداشدن تکه کوچکی از استخوان نیز از انواع دیگر شکستگی این استخوان محسوب می شود.

شکستگی گردن تالوس

مکانیسم شایع ایجاد این شکستگی در سوانح هوایی است که در آن قسمت زیرین هواپیما با قدرت زیادی به کف پاها فشار وارد می کند. این فشار منتقل شده از کف پا باعث شکستگی گردن استخوان می شود. در آسیبهای شدید تنه استخوان به سمت خلف جابه جاشده از حفره قوزک بیرون میزند.در صورت عدم وجود جابجایی بی حرکتی گچ درمان  مناسبی است. در صورت زیادبودن میزان جابجایی، جانداختن باید با جراحی صورت گرفته و پس از آن از روش های فیکساسیون داخلی استفاده گردد. بعد از انجام عمل جراحی از گچ زیرزانو برای مدت ۱۰ الی ۱۲ هفته استفاده می شود. راه رفتن تا ۶ هفته ممنوع است. البته با استفاده از عصای زیربغل می توان راه رفتن را زودتر آغاز کرد.جوش نخوردن شکستگی، نکروز آواسکولر و افزایش احتمال بروز تغییرات استئوآرتریتی از عوارض این  شکستگی هستند در آسیبهای خفیف استخوان تالوس که قطعه کوچک استخوانی جدا می شود معمولاً جابجایی شدیدی وجود ندارد. این آسیب ها نسبت به شکستگی گردن استخوان تالوس از شیوع بیشتری برخوردار هستند. برای درمان این آسیب برای ۳ الی ۴ هفته از یک گچ زیر زانواستفاده می شود.

شکستنگی استخوان پاشنه

شکستگی استخوان کالکانئوس می تواند به شکل یک خط ظریف شکستگی و بدون جابجایی (Crack) و یا  بهشکل یک شکستگی همراه با جابجایی مختصر باشد.  این ۲ نوع از شکستگی بیش از همه در ناحیه توبروزیته این استخوان دیده می شود.  گاهی شکستگی در این استخوان به شکل یک شکستگی فشرده شده (Compression) می باشد که باعث خردشدن استخوان می گردد. با کمال تاسف این نوع از شکستگی شیوع بیشتری دارد. این شکستگی غالباً متعاقب سقوط از ارتفاع روی پاشنه بروز می کند. به همین خاطر ممکن است درگیری در استخوان کالکانئوس به شکل دو طرفه دیده شود. نوع شکستگی به شدت نیروی واردشده به استخوان بستگی دارد.  بنابراین میزان ارتفاعی که بیمار از آن سقوط کرده در نوع شکستگی ایجادشده کاملاً موثر است. نیروی حاصل از سقوط از طریق استخوان تالوس به سطوح مفصلی فوقانی استخوان کالکانئوس منتقل می شود. در صورتی که این سطوح نیرو را تحمل کنند، نیروی مذکور به توبروزیته استخوان منتقل می شود که در اثر این نیرو میشکند. در صورتی که سطوح مفصلی فوقانی توان تحمل نیروی وارده را نداشته باشند باعث خردشدن استخوان  خواهد شد.

شکستگی های خفیف  پاشنه بدون جا به جایی

در این حالت  معمولا سابقه سقوط از ارتفاع کم وجود دارد . درد شدید موضعی ناتوانی در تحمل وزن روی پاشنه، تورم مختصر اطراف پاشنه و تندرنس شدید توبریزیته کالکانئوس از علایم شکستگی می باشد. معمولاً بعد از گذشت مدتی در اطراف آپونوروز کف پایی (در کف پا) اکیموز ایجاد می شود. حرکات مچ پا، و مفاصل ساب تالار و تارسال میانی محدودیت چندانی ندارند. در صورتی که تعداد مناسبی تشخیص داده نشدن شکستگی وجود دارد. به همین خاطر برای تشخیص، تنها به نمای لترال پاشنه اکتفا نمی شود زیرا در این نما امکان دیده نشدن شکستگی وجود دارد. در واقع گرفتن نمای اگز یال ضروری است. نکته: برای گرفتن نمای اگزیل، در حالی که پا در در سی فلکسیون کامل قرار دارد، پرتو عمودی از سطح پلانتار به سمت پاشنه تابیده می شود. درمان این تیپ از شکستگی کالکانئوس مشکل نیست.برای این کار از یک گچ زیرزانو به مدت ۴ هفته استفاده می شود. راه رفتن روی گچ از همان ابتدا آغاز می شود. بهبود در این نوع شکستگی مناسب است و معمولاً انتظار بروز،عوارض را نداریم شکستگی فشرده پاشنه

شکستگی فشرده پاشنه  

شکستگی فشرده استخوان کالکانئوس اسیبی جدی و شایع است که حتی با انجام درمان مناسب می تواند باعث اختلال عملکرد دایم گردد. در این شکستگی معمولاً سابقه سقوط از ارتفاع قابل توجه وجود دارد بیمار قادر به راه رفتن یا ایستادن نیست. در هنگام معاینه متوجه پهن شدگی پاشنه پا به سمت طرفین خواهیم شد. اگر از قوزک ها تا کف پا به دقت اندازه گیری شوند، کاهش ارتفاع پاشنه نیز مشهود خواهد بود. بیمار تندرنس شدیدی را در ناحیه پاشنه دارد. بعد از گذشت مدت زمانی در حدود ۱ الی ۲ روز در کنار آپونوروز کف پایی اکیموز دیده می شود. اگر چه حرکات قوزک پا اختلال چندانی ندارد امّا در مفاصل ساب تالار و میداتارسال محدودیت شدید حرکات اورشن- انورسیون (invertion-eversion) وجود دارد، زیرا این مفاصل در اکثریت مواقع تخریب شده اند. در موارد بسیار زیادی از این آسیب همراه با این ضایعه، شکستگی فشرده (Compression Fx) جسم مهره ها هم دیده میشود. غالباً این درگیری در جسم مهره های کمری فوقانی یا سین های تحتانی ایجاد می شود.  برخلاف نوع اول شکستگی استخوان کالکانئوس، در این تیپ شکستگی، ضایعه به طور واضحی در گرافی های لترال پاشنه پا دیده می شود. مهمترین یافته در گرافی، کالکانئوس است. این مساله باعث می شود که خط مفصل ساب تالار با سطح بالایی توبروزیته زاویهٔ تقریباً ۹۰ بسازد. (زاویه نرمال حدود ۳۵ الی ۴۰ درجه است). این زاویهمفصل - توبروزیته در واقع اندکسی برای تعیین میزان شدت فشرده شدن استخوان میباشدانواع شایع آسیبهای پا  / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد