انواع شایع آسیبهای پا / قسمت دوم


انواع شایع آسیبهای پا  / قسمت دوم

درمان

برای درمان این شکستگی مشکل، درمان های متفاوتی پیشنهاد شده است که متاسفانه با انجام آنها ندرتا وضعیت پا به شکل طبیعی خود بازگشت خواهد کرد. گاهی ناتوانی های ایجادشده در حد قابل قبولی هستند.در اکثر مواقع به علت خردشدن استخوان به تعداد قطعات استخوانی زیاد امکان بازگرداندن شکل طبیعی استخوان و ایجاد دوباره سطح مفصل صاف امکان پذیر نیست.الف. رداکشن باز و فیکساسیون داخلیبا در دسترس بودن CT اسکن امکان دیدن دقیق تر وضعیت استخوان مهیا شده است. در این روش پس از دادن یک برش لترال، تکه های استخوانی به جای اول خود بالا رانده می شود و با استفاده از گرافت های استخوانی و صفحات و پیچ ها در جای خود نگاه داشته می شوند. در حال حاضر آنجایی که ممکن است، انجام این شکل از درمان به سایر روش ها ترجیح داده میشود.ب. رد اکشن بستههنگامی که جابجایی قابل توجه توبروزیته وجود دارد، امکان دارد تا با فروبردن پین های مخصوص از پشت استخوان آنرا به جای طبیعی خود بازگرداند. بعد از آن این فیکساتور خارجی توسط گچ حمایت می شود.پا باید به مدت طولانی به منظور جلوگیری از بروز ادم بالا نگه داشته شود، بعد از بازشدن گچ حرکات مناسب زیر نظر فیزیوتراپیست آغاز خواهد شد.ج. درمان کنزرواتیواین نوع از درمان سال ها به عنوان درمان اصلی این شکستگی مطرح بود. در این روش درمانی به جابجایی موجود کاری نداشته و حرکات فعال از همان ابتدا آغاز می شود.بیمار برای ۳ الی ۴ هفته در بستر استراحت میکند و برای جلوگیری از ادام، اندام بالا نگه داشته میشود. پس به طور خلاصه در شکستگی استخوان کالکانئوس معمولاً سابقه سقوط از ارتفاع زیاد وجود دارد.در معاینه پاشنه از اطراف پهن شده و ارتفاع آن کاهش یافته است. تندرنس در موضع وجود دارد و در عرض ۱ تا ۲ روز اکیموز در ۲ طرف آپونوروز پلانتار ایجاد می شود. حرکات قوزک محدویت ندارند اما در مفاصل ساب تالار  و تارسال میانی ، حرکات اورسیون - انورسیون محدودیت شدیدی دارند.توجه کنید که به طور شایعی شکستگی فشرده مهرهها (خصوصاً توراسیک تحتانی و لومبار فوقانی) به همراه این شکستگی دیده می شود.شکستگی خرد شونده به راحتی در گرافی نمای لترال تشخیصںداده  می شود. مهمترین یافته صاف شدن حدود فوقانی استخوان است. (کاهش زاویه توبریزیته - مفصل) درمان با جراحی صورت میگیرد. سفتی مفاصل ساب تالار و تارسال میانی (اختلال در  اورسیون - انورسیون)، استئوآرتریت، لنگش و شکست گیهای فقرات همراه از عوارض این نوع شکستگی هستند

سایر آسیبهای استخوانهای تارسال

این آسیبها شایع نیستند و برای درمان پس از جانداختن (بسته یا باز، برحسب شرایط) به ۶ تا ۸ هفته بیحرکتی در گچ زیرزانو احتیاج دارند.نکته : دررفتگی یا نیمه دررفتگی در مفاصل تارس - متاتارس به علت انورسیون یا اورسیون هنگام ثابت بودن قسمت جلویی پا رخ می دهد. معمولاً تورم بافت نرم همراه، ضایعه استخوانی را می پوشاند و تشخیص را مشکل می سازد. اصول درمانی مثل موارد گفته شده در بالاست.

شکستگیهای متاتارسرها و فالانژها

شکستگی متاتارس هاشکستگی قاعده متاتارس انگشت پنجم، شایع است و به علت آسیب پیچشی (انورسیون و اکوینیوس) ایجاد می شود.این شکستگی در واقع یک avulsion است، یعنی قاعده متاتارس توسط تاندون عضله پرنئوس برویس جدا میشود. در بالین در کناره خارجی پا درد وجود دارد و بیمار به سختی راه می رود. قاعده متاتارس در لمس تندرنس  دارد. درمان شامل استفاده از گچ کوتاه پا برای ۳ هفته و بعد از آن انجام حرکات ورزشی میباشد.شکستگی تنه متاتارسها، به دنبال افتادن جسمی سنگین روی پا رخ میدهد و میتواند ۱ یا چند استخوان را درگیر کند. به علت اینکه خط شکستگی معمولاً عرضی و  یا ( مایل ) کوتاه می باشد  جا به جایی به ندرخ رخ می دهد میدهد. و درمان شامل گچ کوتاه پا برای ۳ هفته و انجام حرکات فعال ورزشی بعد از آن می باشد.شکستگی فالانژهامعمولاً به دنبال افتادن جسم سنگین روی پا ایجاد می شود و شایعترین انگشت درگیر، شست پا می باشد. به درمان احتیاج ندارد و اگر درد و تورم شدید باشد باید چند روز پا را بالا نگاه داشت.انواع شایع آسیبهای پا  / قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد