انواع شخصیت های غیر  طبیعی( اختلال شخصیت )


انواع شخصیت های غیر  طبیعی( اختلال شخصیت )

انواع شخصیت های غیر  طبیعی( اختلال شخصیت )

 براساس آخرین راهنمای طبقه بندی و تشخیص بیماریهای روانی (DSM-IV-TR) در کل ده نوع اصلی اختلال شخصیت یا شخصیت غیرطبیعی وجود دارد. علت نسبت دادن غیرطبیعی یا اختلال (و نه بیماری) به این گروه طبیعی و سالم بودن غیرطبیعی یا اختلال گفته می شود. در واقع تقریباً تمامی افراد با شخصیت های غیرطبیعی بظاهر با شخصیت و ویژگی های خود مشکلی ندارند و به همین دلیل هم نیازی به تغییر خود و درمان نمی بینند و فقط در اثر تنش هایی که در رابطه با دیگران بوجود می آید و به اصرار دیگران و یا مسائل قانونی بدنبال درمان می روند. هم چنان که ذکر شد توجه به فرهنگ و جامعه ای که فرد در ان زندگی می کند و نیز موقعیت فرد، در تشخیص اختلال شخصیتی مهم است. برای مثال در یک فرهنگ و جامعه ای ممکن است ازدواج بین اقوام درجه دو (نظیر دخترخاله، پسرخاله، دختر عمو، پسر عمو و ...) عرف، معمول و حتی پسندیده باشد در حالیکه در جامعه و فرهنگی دیگر مذموم و غیرطبیعی تلقی شود.  یا کشتن فرد دیگری بخودی خود رفتاری غیرطبیعی و بیمارگونه است اما در زمان جنگ و دفاع از جان خود مورد قبول و طبیعی است. از طرف دیگر، مفهوم غیرطبیعی بودن همیشه به معنی ناسالم بودن و بار منفی نیست. برای مثال یک فرد نابغه شخصی غیرعادی (متفاوت از اکثر افراد) است ولی در جهت مثبت و داشتن مزیت و برتری و نه نقص و اختلال، لذا مفهوم کلی غیرطبیعی بودن شخصیت، تحت دیسترسی و فشار بودن فرد (و معمولاً افراد مرتبط با او) استنکته: هم چنان که ملاحظه خواهید کرد، افراد ممکن است بطور همزمان دچار چند نوع اختلال شخصیتی باشند.شخصیت، بیانگر آن دسته از ویژگی‌های فردی است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری است  این تعریف بیانگر آن دسته از ویژگی‌های فردی با ثبات چه در زمینهٔ فکری، رفتاری یا عاطفی است.اختلال یا نابهنجاری بر اساس چهار خصیصه تعریف شده است که عبارتند از:۱- پریشانی: تجربه عذاب هیجانی یا جسمانی، در زندگی متداول۲- اختلال: کاهش توانایی فرد در انجام امور روز مره به طوری که نتواند کارهایش را به نحو مطلوب انجام دهد.۳- به مخاطره انداختن خود و دیگران با کارهایی که انجام می‌دهند.۴- لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیرقابل قبول باشد.اشخاصی که به اختلال‌های شخصیتی دچار هستند، صفات شخصیتی ناسازگارانه دارند و این صفت‌ها آن‌قدر ژرف و عمیق حکاکی شده‌اند که در برابر هرگونه تغییر و دگرگونی مقاومت می‌کنند. در بیشتر مواقع این اشخاص گمان می‌کنند دیگران باید تغییر کنند تا با آن‌ها مطابقت داشته باشند و نه بر عکس.اشخاص مبتلا به اختلال‌های شخصیت خود و دنیا را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که برایشان به شدت ناراحت‌کننده است و یا توانایی آن‌ها را برای زندگی عادی از بین می‌برد. تجربه‌های ناسازگارانهٔ آن‌ها از خودشان و دنیا از کودکی ونوجوانی آغاز می‌شود و به‌تدریج و در همه جا بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد.اختلال‌های شخصیت انواع مختلف دارد و اندیشه، احساسات، و رفتارهای مورد تجربهٔ شخص بسته به نوع اختلال شخصیت می‌تواند متفاوت باشد. شخصیت می‌تواند سازگار و یا ناسازگار باشد و این ارتباط نزدیکی با «انعطاف‌پذیری» دارد. اختلال شخصیتیعنی «رفتارهای ناسازگار و انعطاف‌ناپذیر در برخورد با محیط و موقعیت‌ها»

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد