انواع عشق را بشناسید!!


انواع عشق را بشناسید!!

انواع عشق را بشناسید!!

عشق

متاسفانه هنوز تعریفی دقیق، جامع و متفق القول از عشق داده نشده است و نظریه های ارائه شده هر یک از دیدگاه خاصی به عشق نگاه کرده اند. از میان تئوری های مختلف سه مورد زیر بیش از بقیه مورد توجه و بحث قرار گرفته اند:- • عشق دوستانه (Storge) : همچنانکه از نام آن پیدا است چنین عشق و محبتی در پی دوستی و شناخت تقریبا کامل و داشتن معیارها، ارزش ها، باورها، اهداف و علایق مشترک و مشابه و در طولانی مدت بوجود میآید (درست همانند دو دوست صمیمی). در چنین رابطه ای تعهد و صمیمیت بسیار زیاد و قوی است ولی آن تمایلات، ولع و هیجانات احساسی - جنسی چندان قوی وجودندارد.
  • عشق بازیگرانه (Ludus) : در چنین حالتی بدلیل طرز تفکر، خصوصیات شخصیتی و اهداف، شخص تلاش به دستیابی و کنترل معشوق می کند و برای رسیدن به آن دست به هر اقدام و رفتاری میزند و به معنی واقعی نقش ایفاء می کند و از هر مانور و دروغی که لازم است، روی گردان نیست (هر چند در ظاهر امر ممکن است رفتار خود را بدلیل دوست داشتن توجیه کند). چنین افرادی تقریباً فاقد تعهد، صمیمت .و صداقت هستند
عشق مادرانه - پدرانه (Agape): در چنین رابطه ای فرد تقریباً نقش و . . جایگاهی شبیه پدر یا مادر را در برابر معشوق به عهده میگیرد (مراقبت، توجه، محبت و حتی از خودگذشتگی). چنین رابطه ای در زندگی زناشویی چندان طول نخواهد کشید (در نهایت مادر یا پدر خسته و درمانده و فرزند یاغی و سرکش خواهد شده عشق منطقی یا محاسبه گرانه (Pragma) : در این حالت فرد تقریباً فقط براساس منطق و محاسبه معایب و محاسن (غالباً مادی) مجذوب طرف مقابل شده (وضع مادیش خوبه، تحصیل کرده است، خانواده معروفی دارد، سنش هم زیاد بالا نیست، معتاد نیست، ظاهرش بد نیست. دیگه چی بهتر از این) و مسئله احساسی عاطفی (و شخصیتی) و تناسب و همخوانی نقش و جایگاه چندانی ندارند. چنین رابطه ای بیشتر یک نوع معامله است و انسان به عنوان یک کالا در نظر گرفته می شود و تا زمانیکه کالای انتخاب شده شرایط اولیه را دارا باشد رابطه نیز تداوم مییابد ولی به محض اینکه تاریخ مصرف آن بگذرد (تغییر قیافه، افزایش سن، یابد شدن وضعیت اقتصادی و .. دور انداخته .می شود
  • عشق شیدایی یا وسواسی (Mania): در این حالت عشق تقریباً خارج از کنترل بوده و فرد از خود بیخود میشود و عقل و منطقی و پذیرش واقعیت در صحنه وجود ندارند. فرد رفتاری وسواسی، حسادت آمیز، شکاک و کنترل کننده داشته و حتی ممکن است دست به رفتارهای خشونت آمیز (خود آزاری یا دیگرآزاری) بزند.
بسیاری از عشق های دوران نوجوانی از این گونه است.نکته: در روابط عاشقانه هر یک از طرفین ممکن است الگوی عشقی متفاوتی داشته باشند (مثلاً یکی عشق رمانتیک و دیگری عشق منطقی). حتی در طول مدت رابطه ممکن است الگوی عشق تغییر کند.در مطالعات دیده شده است که رابطهٔ مستقیمی بین سه نوع خصیصه شخصیتی شامل: روانپریشی (psychoticism)، برونگرایی (extraversion) و روان رنجوری (neuroticism) با انواع روابط عاشقانه وجود دارد. بطوریکه فرد روانپریش بیشتر گرایش به عشق بازیگرانه داشته و کمتر درگیر عشق پدرانه - مادرانه و یاعشق دوستانه میشود. فرد روان رنجور (بسیار حساس با بی ثباتی احساسی) بیشتر دچار عشق شیدایی شده و احتمال درگیری اش به عشق محاسبه گرانه بسیار کم است و افراد برون گرا بیشتر درگیر عشق رمانتیک یا بازیگرانه می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد