انواع ماهیان پرورشی و تغذیه آنها…


انواع ماهیان پرورشی و تغذیه آنها…

انواع ماهیان پرورشی و تغذیه آنها...

۱- کپور معمولی :

بدن تقریباً پهن، دارای ۲ جفت سبیلک، فلس های بدن درشت، باله پشتی ممتد این ماهی به دلیل مقاومت بالا در برابر تغییرات فیزیکو شیمیایی آب و به دلیل عادت همه چیزخواری و سریع الرشد بودن از مهمترین ماهیان پرورشی محسوب می شود.

تغذیه این ماهی به دو دسته تقسیم می شود:

۱-غذای طبیعی که از طریق کوددهی وتولیدات طبیعی استخرایجاد  می شود  و ۳۰ درصد غذای این ماهی را تأمین می کند که شامل جانوران ریز آبی و کرم ها و لارو حشرات و غیره می باشد.

۲-غذای دستی شامل غذای کنستانتره که به دو صورت تهیه می شود یا به صورت پلت های کارخانه ای است که در آن تمام احتیاجات غذای ماهی در نظر گرفته شده است و مناسب گونه ماهی بوده و یابه صورت دست ساز در مزرعه ساخته می شود.

در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با توجه به تعویض دائم آب تولیدات طبیعی استخر پایین است و عمده غذایی که در مزرعه ساخته می شود از باقیمانده ضایعات کشاورزی موجود در مزرعه از قبیل سبوس پرنج سبوس گندم، جو و گندم خیسانده شده، انواع کنجاله و ضایعات غذای انسانی تامین می شود.

میزان غذایی که به ماهیان داده می شود به دمای آب استخر، تعداد و وزن ماهی موجود در استخر بستگی دارد. بهترین روش برای تعیین غذای روزانه ماهی کپور نمونه برداری از ماهی حداقل یک بار در طول ماه و تعیین وزن متوسط، تعداد بچه ماهی و در نظر گرفتن غذای طبیعی و درجه حرارت آب می باشد.

غذای روزانه را در یک تا دو وعده به ماهیان داده و در تشتک هایی که در کف استخر قرار داده می شود می ریزند برای تائید کافی بودن میزان غذای ماهی می توان ۳-۲ ساعت پس از غذادهی تشتک ها را باز بینی کرد که در صورت زیاد بودن غذا در تشتک ها باقی مانده است و اگر غذا باقی نبود می توان در روز های بعد ۱- ۰/۵ درصد به میزان غذا افزود و مجدداً باز بینی کرد. در دمای بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد غذادهی را قطع می کنند و در دمای (۳۵-۳۰) از میزان آن کم می کنند تا مشکلات اکسیژنی برای ماهیان پیش نیاید در دمای ۲۸-۲۵ بیشترین میزان تغذیه و در دمای ۱۵ کمترین میزان آن است در دمای پایین تراز ۱۵ غذا دهی قطع می گردد. گندم و جو حتماً ۱۲ ساعت قبل در محیط سایه خیسانده می شود و اگر از سبوس استفاده می شود . برای جلوگیری از خیس نشدن آن سبوس را با آرد مخلوط می کنیم و برای هر ۱۰ کیلو غذا ۲۰۰ گرم خاک رس اضافه می کنیم و به صورت خمیر در آورده و در داخل تشت ریخته و به آرامی داخل استخر فرو می کنیم برای فرو رفتن تشت بهتر است آن را بایک سنگ سنگین کرد تا در کف استخر قرار گیرد و تشت ها را با طناب به میله ای که خارج ازآب روی دیواره نصب شده وصل کنیم تا خارج کردن آن ، به راحتی انجام شود. باید توجه داشت که غذادهی از مواد غذایی سالم ( بدون کپک) استفاده شود و غذادهی در ساعت معین ودر مکان ثابت انجام شود

۲-کپور علفخوار (ماهی امور):

دارای بدنی کشیده و دراز، فلس های درشت و گرد این ماهی دارای گوشت لذیذ و بازارپسند می باشد

آمور علف خوار است و از یونجه و شبدر و گیاهان موجود در آب استفاده می کند. در دمای مناسب تا ۴۰ درصد وزن بدن خود تغذیه می کند. ماهی آمور از دمای ۱۲ درجه تغذیه خود را شروع می کند و در دمای ۲۸- ۲۲ بیشترین میزان تغذیه را دارد. در تغذیه این ماهی به نکات زیر دقت نمائید، . برای استفاده بهینه ماهی از علوفه بهتر است که قاب های چوبی درست کرد و علوفه را در داخل این قابها به ماهی داد این قاب ها را باید با یک طناب به دیواره های استخر وصل کرد. این ۲. علوفه را قبل از اینکه غذای ماهی کپور را بدهیم در داخل استخر می ریزیم و پس از آن که | ماهی آمور از علوفه تغذیه کرد.

( به مدت ۲ ساعت بعد) غنای کپور را در داخل تشت می ریزیم علوفه باید به میزان لازم باشد تا ماهی آمور از غذای کپور استفاده نکند برای ماهیان کوچک(کمتر از ۱۵ گرم) بهتر است که علوفه را خرد کنیم و از ساقه های نازک علوفه استفاده شود تا تغذیهبهتر انجام شود

۳- کپور نقره ای یا فیتوفاگ Silver Carp:

بدن دارای فلس های خیلی ریز و نقره ای رنگ و باله پشتی کوتاه.

تغذیه ماهی فیتوفاگ:

ماهی فیتوفاگ از موجودات گیاهی ریز شناور در آب (فیتوپلانکتونها) تغذیه می کند. این پلانکتونها در آبهایی که ماندگاری (حداقل یک هفته) دارند رشد می کنند و با کود دهی (شیمیایی و آلی) رشد آنها سریع تر می شود. ماهی فیتوفاگ برای استخرهای ذخیره آب کشاورزی سیمانی چندان مناسب نیست و در استخرهای ذخیره آب خاکی و سیمانی هم در صورتی که آب ماندگاری داشته باشد و رنگ آن سبز شود می توان با درصد پائین حداکثر ۱۰ درصد کل ماهیان استفاده کرد؛ زیرا در هر صورت تعویض آب در این استخرها باعث رشد کم پلانکتونها می شود، کود دهی استخر رشد پلانکتونها را تسریع می کند برای این منظور هر ۱۰۰۰ متر استخر ۷۰ - ۶۰ کیلوگرم کود حیوانی را داخل گونی ریخته و در چند جای مختلف استخر که بیشتر به ورودی نزدیک باشد نصب می کننده کودها را هفته ای .یکبار تعویض می کنند

کود شیمیایی را هم باید در آب حل کرد و در داخل استخر پاشید. البته میزان مصرف کود )شیمیایی بسیار کمتر از کود آلی است. (برای هر ۱۰۰۰ متر استخر تقریباً در هر هفته ۴ - ۳ کیلوگرم .ولی در استخرهای ذخیره آب بهتر است که از کود آلی استفاده شود

۴- کپور سرگنده (پیگ هد):

سری نسبتاً بزرگ، بدنی پهن و فشرده از طرفین و فلس های ریز.

تغذیه این ماهی این ماهی بیشتر در استخرهای بزرگ که ماندگاری آب و رشد پلانگتونی دارندپرورش داده می شود و در استخرهای ذخیره آب کشاورزی کمتر از آن استفاده می شود زیرا اینماهیان فقط از پلانکتون های جانوری تغذیه می کنند و این موجودات در استخرهای ذخیره آب کشاورزی به دلیل ماندگاری آب پائین رشد نمی کنند.

۵- قزل آلا:

ماهی قزل آلا که از نوع ماهیهای سرد آبی است دارای بدنی فشرده و باله دمی آن نسبت به ماهی آزاد بزرگتر است. ساقه دمی آن مرتفع، سر کند و قسمت خارجی باله دمی تقریبا صاف است. تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی ۱۹- ۱۴ عدد و به طور متوسط حدود ۱۶ عدد میباشد. تعداد خارهای اولین کمان آبشش بین ۵ - ۲ عدد است که به شکل شمشیر بوده و در پایین به شکل دکمه در آمده اند. حداکثر طول بدن ماهی قزل آلا ۱۴۰ سانتی متر و وزن آن تقریبا به ۵ کیلوگرم می رسد.

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد