با انواع مو در طب سنتی آشنا شوید…


با انواع مو در طب سنتی آشنا شوید…

با انواع مو در طب سنتی آشنا شوید...

انواع مو 

نوع موی که توسط پیاز مو ساخته می شود، عمدتاً تابع دو عامل است: عامل اول محل استقرار فولیکول مو است عامل دوم غلظت آندروژنی است که فولیکول مو از آن استفاده می کند. رشد موی ابرو و مژه، تحت تأثیر هورمون نیستند، برعکس فولیکول موی زهار، صورت و گوش ها و سوراخ های بینی، به وضوح تحت تأثیر آندروژنها میرویند و به موهای انتهائی بدل می شوند. باتوجه به غلظت بالای آندروژن در جنس مذکر، موی انتهائی به طور طبیعی در محل های یاد شده وجود دارد. موی زیر بغل، بخش تحتانی زهار و اندامها، تحت تأثیر غلظت اندک آندروژن ها می تواند رشد کند و بهمین دلیل این نوع مو در زنها هم که آندروژن اندکی دارند (نسبت به مرد)، دیده می شود. نکتهٔ جالب توجه حساسیت ویژه ای است که در فولیکول های موی سر نسبت به آندروژنها وجود دارد. این حساسیت درست عکس موی بدن است.بدین ترتیب که با کمال تعجب، غلظت بالای آندروژن در پیاز موی سر، موجب تبدیل موی انتهای به موی کرکی شده و سرانجام موی سر ریخته می شود و طاسی به وقوع می پیوندد. مطالعات انجام شده حاکی است که جذب و تجمع تستوسترون در منطقه طاس سر، بیشتر از سایر نقاط بدن است. علت اینکه بطور معمول، زنها طاس نمیشوند ولی اکثریت قریب به اتفاق مردها با گذشت عمر تدریجاً موی سرشان را از دست می دهند این است که، آندروژنهای ترشح شده از غدد مرد مسئول این پدیده است. البته بعضی مردها تا آخر عمر هم طاس نمی شوند. پیاز موی سر این افراد، نسبت به آندروژن، نوعی مقاومت و عدم حساسیت نشان می دهد. مرد نمائی که بعلت آندروژن ها ایجاد می شود دارای تظاهرات زیر است: موی زائد، آکنه، چرب تر شدن پوست، ریزش موی ناحیه شقیقه ها، بم شدن صدا، کوچک شدن پستانها و رحم، افزایش توده عضلانی، آمنوره، بزرگی کلیتوریس، افزایش میل جنسی، خصلت مردانه و بزرگ شدن سیب آدم. بنابراین موی زائد یا پر موئی (هیز روتیسم) یکی از تظاهرات مرد نمائی است. یک نشانه بارز و با ارزش مرد نمائی، بزرگ شدن کلیتوریس است که در برخورد با زنهای هیرزوات باید به این نشانه توجه شود. طرح مردانه موی زهار که تحت عنوان سپر مردانگی در تاریخچهٔ جنسیت از ان نام برده شده است، به طرحی اطلاق می شود که بخش فوقانی زهار تا ناف مملو از موهای انتهائی است. این شکل رویش مو منحصراً در جنس مذکر سالم دیده می شود و شکل یک لوزی را میسازد که رأس فوقانی آن ناف است و رأس تحتانی به اطراف آلت ختم می شود. به عبارت دیگر، از دو مثلث تشکیل شده است که مثلث فوقانی بین ناف و قسمت فوقانی زهار را میپوشاند و مثلث تحتانی موی قسمت تحتانی زهار را میپوشاند. این دو مثلث از قاعده به هم وصلند و مجموعاً شکلی شبیه به لوزی را تشکیل میدهند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد