انواع  ناهنجاری ها فکی


انواع  ناهنجاری ها فکی

انواع  ناهنجاری ها فکی

 

- ناهنجاریهای دندانی فکی

ناهنجاریهای دندانی فکی شامل طیف وسیعی از بی نظمی های دندانی و فکی است که در اصطلاح دندانپزشکی به مجموعه آنها مال اکلوژن گفته میشود.

انواع  ناهنجاری ها فکی

این ناهنجاری ها بسیار متنوع و متعدد بوده و در اینجا فقط به برخی از آنها که برای عموم مردم قابل درک است، به صورت کلی اشاره میشود

١- نامرتب بودن دندانها مانند بیرون زدگی، تورفتگی، چرخش یا کج بودن دندانها ندارد

٢- ناهنجاری در فكين مانند بزرگ یا کوچک بودن یک یا هر دو فک، عدم و تناسب فكين و عدم رابطه صحیح انها را بالا

٣- غیرطبیعی بودن رابطه بین دندانهای بالا و پایین و جفت شدن غیرطبیعی

4- عدم رابطه صحیح بين آرکها دندانی (آرواره ها) هر یک از موارد بالا خود شامل چندین نوع عارضه است که هر کدام علت ودرمان خاصی دارد.

٥- ناهنجاریهای تکاملی دندانها مانند بدشکلی، دندانهای اضافه و دندانهای غایب.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد