انچه باید درباره کلیه هایتان بدانید!!!


انچه باید درباره کلیه هایتان بدانید!!!

انچه باید درباره کلیه هایتان بدانید!!!

کلیه

کلیه ها دو جسم لوبیایی شکل هستند که در خلف پریتونئوم و در مجاورت جدار خلفی شکم قرار گرفته اند و توسط ستون مهره از هم فاصله دارند، ولی در موارد استثنایی (یک در ۲۰۰۰) ممکن است توسط یکی از قطب ها به هم بچسبند و کلیه نعل اسبی تشکیل دهند و نیز به طور استثنایی امکان دارد که دو کلیه در یک طرف ستون مهره ها قرار داشته باشند و به هم تعداد کلیه ها ممکن است به طور استثنایی گاهی به ۳ یا ۴ عدد نیز برسد. هر کلیه به طور متوسط ۱۱ سانتیمتر طول، ۶ سانتیمتر عرض و ۳ سانتیمتر ضخامت دارد. در هر یک از دو کلیه دو میلیون و نیم صافی وجود دارد که مانند یک صافی معمولی هر چیز را تصفیه میکنند. تمام خون بدن از این صافیها می گذردو محال است قطره خونی در بدن وجود داشته باشد که از این صافی ها عبور نکند. علاوه بر این صافی ها یا غربال های خیلی ظریف، در کلیه ها حدود3 کیلومتر لوله وجود دارد و این مجاری محل عبور خون  هستند نه فقط مواد مایع خون از صافی هائ و لوله ها عبور میکنند بلکه مواد جامد هم به صورت محلول از این مجاری و لولهها عبور میکنند. این دو عضو کوچک (کلیه ها) که از نظر بسیاری یکی از اعضای با اهمیت بدن میباشند، طوری در انجام وظیفه  حیاتی از نظر دوران خون مؤثر هستند که هرگاه کلیه ها نباشند انسان قادر به ادامه ی حیات همان گونه که صافیها و الکاها اشیاء ظریف را از خطرناک ترین زهرهای خون یعنی اوره را از خون جدا می کنند. در اینجا لازم به ذکر است که مصرف آب فراوان، انار، انجیر و تمشک نیز باعث کم کردن اوره خواهند شد. خون وقتی وارد کلیه ها می شود با اوره مخلوط است، ولی وقتی از کلیه خارج شد، صافیها اوره خون را از آن گرفته اند و همين اوره است که به شکلی ادرار از بلدن دفع می شود. اوره مانند یک زهر تلخ و شور است که ترکیب شده  آب، نمک، آمونیاک و سایر سمومات بدن. این دو کلیه که وزن هردوی آنها از یک چهارم کیلو یعنی ۲۵۰ گرم اضافه تر نیست. در هر ۲۴ ساعت ۵۰ گالن یعنی ۲۰۰ لیتر خون را از خود عبور می دهند، عضو عبور می کنند. میزان خونی که در شبانه روز به وسیله  کلیه ها و در واقع صافی های آن ها تصفیه میشوند مساوی هستند با تقریباً ۲۶ تا ۲۷ برابر خون بدن، زیرا به تحقیق در هر ۷ دقیقه مجموع خون بدن ما از کلیه ها عبور میکنند و در آنجا صاف می شوند، اما دو میلیون و نیم صافی که در کلیه ها هست از آغاز تاآخر عمر بدون انقطاع وظیفه خود را انجام می دهند و از انجام مأموریت محول شده غفلت نمی ورزند. داشته است معمولاً بعد از مدتی که کار کردند روزنه های شان مسدود شده و دیگر مثل اول کار نمیکنند. ولی روزنههای صافی کلیهها به طوری تمیز نگاه داشته می شوند که هیچگاه مسدود نمی گردند اما صورتی که مسدود شوند. آن وقت است که انسان دچار بیماری کلیه شده و به ندرت اتفاق میافتد که مرض کلیه بدون مرض کبد باشد، زیرا کلیه اگر بیمار شود کبد هم بیمار خواهد شد. خون بدن که در هر ۷ دقیقه از کلیه میگذرد، دارای تقریباً ۱/۵ کیلو نمک اطعام (کاردو سدیم) و نیم کیلوگرم بیکربنات دوسود (جوش شیرین) و مواد دیگر میباشد. صافی های کلیه از حیث نحوه  عمل، یکی از جالب توجه ترین اعضای بدن به شمار می آیند. هر صافی عبارت است از ۲۰ تا ۴۰ رگ کوچک به اندازه رگاهای مویی (عروق شعریه) که در یک فضا به شکلی کپسول مجتمع شده اند. خون وقتی از راه ریه وارد این کپسول می شود، به محض وصول به آنجا رگهای مزبور آن را جلب میکند و آن وقت مانند آب که از خلال تاروپود یک پارچه  نازک عبور میکند، خون هم از خلال تارو پودر گهای مویی میگذرد و بر اثر این عمل تصفیه انجام می شود. مقداری از سموم خون من جمله اوره از خون مجزا می شوند و قطره قطره، بعد از طی وقتی به حد کافی اوره و سایر سموم داخلی مثانه جمع شدند، انسان احساس میکند که احتیاج به دفع ادرار یعنی پیشاب دارد. در کپسول هایی که تعریف شد. خون وجود دارد ولی در لوله هایی که به مثانه می ریزند، کشیده شله و در واقع به منزله لوله های فاضل آبهستند که کثافات خون را به طرف مخزن یعنی مثانهمیبرند. به طوری که گفته شد در خون مواد عدیده وجود دارد که به اتفاقی خون وارد کلیه ها می شوند، بعد از این که خون از صافی ها گذشت و به بدن برگشت، ان مواد نیز به اعضای بدن بازخواهند گشت. در این حال وضع صافی های کلیه شبیه به صافی هایی است که در آشپزخانه ها به کار می بریم (به نام آبکش)، مثلاً پلو یا اسفناج یا سبزی پخته شده را در صافی یا آبکش می ریزیم که آب آن خارج شود و بعد از اینکه آب خارج شد، خود آن اسفناج یا پلو را جهت پختن و دم کردن مجددا به دیگ برمی گردانیم. کلیه ها مانند قلب یکی از اعضاء با استقامت بدن هستند و بهزودی از کار نمی افتند، ولی بعضی از افراد مخصوصاً کسانی که در هر شبانه روز در کافه ها، رستوران ها، اغذیه و اطعمه فروشی های عمومی غذا میل میکنند، در حقی کلیه  خود بسیار ظلم و ستم روا می دارند. بعضی ها بیشتر از این به کلیه ازار میرسانند و آنان کسانی هستند که همیشه برای هر عارضه ای متوسل به قرص های مسکن، داروهای مرفینی، جیوهای و داروهای شیمیایی میشوند. اگر کلیه بر اثر خوردن بعضی داروهای مسکن مسموم نشود و سنگ در کلیه به وجود نیاید و در صورتی که فشار خون، اوره و چربی خون زیاد در وظیفه  کلیه تولید اختلال نکند، کلیه ها از کار بازنخواهند ماند و تا آخرین روز زندگی مانند یک کارگر جدی وظیفه ئشناسی را ۲۴ ساعته بدون وقفه وظیفه  خود را به انجاممیرسانند. دو مرض دیگر هم هست که در انجام وظایف کلیهاثر بد میگذارد: یکی مرض قند (دیابت) و دیگری مرض ضعف بنیه، این دو مرض سبب اختلال در وظایف کلیه می شوند. به طور کلی بدن را می توانیم به یک کارخانه ی شیمیایی تشبیه کنیم، با این تفاوت کهکارابی بدن انسان بسیار پیچیده هتر است و انرژی بدننسان از غذای مصرفی تأمین می شود.همانطوری که در هر کارخانه مواد شیمیایی و مواد زاید وجود دارند و باید خارج شوند، مواد زاید بدن انسان نیز باید دفع شوند که قسمتی از این کار توسط کلیه ها انجام می شود. با توجه به مطالب فوق قابل عرض است که در کلیه هامیلیون ها واحد کوچک وجود دارند به نام گلومرول که به طور مستمر مواد زاید خون را تصفیه کرده و از راه مجرای ادرار دفع میکنند، بدین طریق که ادرار از راه لولهای حالب به مثانه تخلیه می شود و از طریق پیشابراه دفع میگردد، لذا کلیه ها و لوله های ادراری نامیده اند.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد