انچه باید در باره سرطان سینه  بدانید ….؟؟


 انچه باید در باره سرطان سینه  بدانید ….؟؟

 انچه باید در باره سرطان سینه  بدانید ....؟؟

  سرطان سینه شایعترین نوع سرطان در زنان است که مطالعات زیادی روی آن انجام شده است. نتایج چند تحقیق برگزیده چنین نشان داده که فعالیت بدنی ممکن است موجب کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه شود. اما، متأسفانه اطلاعات مربوط به دیگر سرطان های زنان محدود است.  در مطالعاتی که در سال ۱۹۹۵ روی زنان ۳۵ تا ۶۵ ساله انجام گرفت نشان داده شد که فعالیت بدنی در زنان جوانتر رابطه معکوس با خطر ابتلا دارد، اما در زنان مسن تر همیشه اینگونه نیست. با این حال، مکانیزم چگونگی کاهش خطر سرطان سینه از طریق فعالیت بدنی هنوز به درستی روشن نشده است. اما بدون توجه به این مکانیزم، فعالیت بدنی از کودکی در دختران میتواند شروع قاعدگی را به تأخیر اندازد، از طرفی خطر سرطان سینه در زنانی که در سنین زیر ۱۲ اولین قاعدگی را تجربه کرده اند، دو برابر بیشتر از انهایی است که این تجربه را پس از ۱۳ سالگی داشته اند.تحقیقات اپیدمیولوژیکی نشان داده که برای هر سال تاخیر در اولین قاعدگی، خطر سرطان سینه ۵ تا ۱۵ درصد کاهش می یابد بنابراین نقش فعالیت بدنی از کودکی در دختران بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر سطوح متوسط فعالیت بدنی احتمال وقوع دورههای جنسی بدون تخمک گذاری را به سه برابر افزایش می دهد. تأخیر در عادت ماهانه و دوره های جنسی بدون تخمک گذاری، قرارگیری زنان در معرض استروژن و پروژسترون را کاهش می دهد. همین مسئله می تواند یکی از علل پیشگیری از سرطان باشد.حاملگی کامل (منجر به تولد نوزاد) باعث تغییراتی در سینه می شود و ممکن است حساسیت آن را به عوامل داخلی و خارجی تغییر دهد . پس دوره های بدون تخمک گذاری که حاملگی در پی ندارند، یکی از مزایای احتمالی آثار فعالیت بدنی، ذکر کرد. زنانی که یائسگی آنها به شکلی طبیعی یا مصنوعی قبل از ۴۵ سالگی رخ داده باشد، کاهش آشکاری در خطر سرطان سینه در مقایسه با زنانی دارند که پس از ۵۵ سالگی یائسهشده اند .معمولا شاخص توده بدنی (معادل وزن به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد به متر مربع) زنان پس از یائسگی بالا میرود یا به عبارتی چاق میشوند، که تولید استروژن را در آنها افزایش میدهد. بنابر این چاقی باعث افزایش قرارگیری در معرض استروژن می شود و یکی از عوامل خطر سرطان سینه به حساب می آید. چون فعالیت بدنی می تواند باعث کنترل وزن و کاهش میزان چربی بدن شود، از این جهت نیز یکی از راه های پیشگیری به حساب می اید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد