انگل روده را جدی بگیرید!!


انگل روده را جدی بگیرید!!

انگل روده را جدی بگیرید!!

انگل روده

عوامل ایجاد یا تشدید کننده: مصرف میوه و سبزی به صورت نشسته،شستن دستها (به طور منظم)، تماس با حیوانات، عدم طبخ کافی بعضی از خوراکی ها، آب های آلوده، ساندویچ، کالباس، خام خواری، تخم کدو تنبل (خام یا برشته).درمان: «عسل (۴ قاشق) + لیموترش تمیز (۲ عدد) + یک حبه سیر گرفته» - لیموها را تماماً بکوبید و رنده کنید و عسل را به آن اضافه کنید و از شبی یک قاشق بزرگ شروع کنید تا به شبی هفت قاشق برسد، سپس از شب هشتم یک قاشق کم کنید تا شب چهاردهم به شبی یک قاشق برسد و تا سه شب پس از آن روزی یک قاشق میل کنید (پانزده دقیقه قبل از شام)، روزی یک استکان عرق کشمش (تا هفت روز ناشتا و با تجویز پزشک)، ناشتا چند انبه  رسیده میل کنید (تا ده روز)، به مدت به روز تمام غذاها را ترش میل کنید، هر روز با یک حبه سیر سه استکان جوشانده «شیرین بیان (۳ قسمت) + صبر زرد (یک قسمت)» در یک استکان شیر میل کنید و روز آخر یک شیشه روغن کرچک (به تناسب سن) میل کنید و تا دو ساعت چیزی نخورید، بعد از دفع انگل تا چند روز ترب، کاهو و یک حبه سیر و کمی پیاز برای دفع سموم خون استفاده کشید، ابهل با آب گرم (هر روز صبح)، زاج سبز (حداکثر ۱۵ گرم برای بزرگسالان همراه با عسل - صبحانه)، ناشتا یک حبه قند که به یک حب سیر رنده شده در سرکه آغشته شده میل کنید، جوشانده سعد سرکه سفید، تا یک هفته ناشتا یک فنجان خیسانده پیاز در سرکه سفید میل کنید، قنبل (پودر کنید و همراه صبحانه میل کنید)، ۱۰ گرم  تخم کلم را پودر کنید و ناشتامیل کنید، مردار سنگ (کمتر از ۳۰ گرم با شیر همراه صبحانه میل کنید، بین شام ۲۵ قطره تنتور سیر (نسخه حکیم رازی). توجه: تغذیه  انگل روده  بزرگ از ساعت ۴ تا ۸ صبح و تغذیه انگل روده  کوچک از ساعت ۲ به بعد صورت می پذیرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد