انگور بهترین داروی اعصاب و میوه فرح زا


انگور بهترین داروی اعصاب و میوه فرح زا

انگور بهترین داروی اعصاب و میوه فرح زا....

  انگور، کشمش و مویز از جمله خوردنیهایی است که تاثیر بسیار خوبی بر آرامش انسان دارد، حزن و اندوه را برطرف نموده و بر سلسله اعصاب انسان قوام خاصی میبخشد. در روایت آمده حضرت نوح ع از غم و اندوهی که بر ایشان عارض شده بود به خداوند شکوه نمود، ندا آمد: «ای نوح انگور بخور». غم و اندوه در زندگی هر کسی پیش می آید و از راههای مقابله با این حالت روحی مداومت برخوردن انگور، کشمش و مویز است. از نظر علمی نیز این حقیقت به اثبات رسیده که انگور موجب سرور و شادی می شود

راهکارهای عملی

فصل تابستان و پاییز فصل انواع انگور با رنگهای زیباست سعی کنید خوردن نان و انگور را در برنامه غذایی خود بگنجانید؛ زیرا بسیار مقوی و مفید است. انگور را، هم غذا و هم دوا میدانند و شما مادران عزیز با قرار دادن مقداری نخود کشمش در برنامه غذایی فرزندان دلبند خویش می توانید سبب ساز آرامش و سلامت آنان باشید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد