اهمیت امادگی جسمانی


اهمیت امادگی جسمانی

اهمیت امادگی جسمانی

 اگر می خواهید به یک ورزش جدید بپردازید، به طور مسلم باید خودتان را برای آن آماده کنید. برای مثال، اگر تصمیم دارید اسکی یاد بگیرید، به خوبی آموزش دیدن و حداقل خواند ن یک کتاب مناسب در این مورد، برای کسب آمادگی اولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر آمادگی جسمانی مناسبی ندارید، اسکی می توان یک ورزش خطرناک محسوب شود. برای شناخت هر چه بیشتر ورزش دلخواهتان، -خواه تنیس، شنا، گلف و... هر اقدامیکه می توانید انجام دهید. آشنایی شما با ورزشی که می خواهید انجام دهید، باعث پیشرفت سریع و همچنین لذت شما می شود. آمادگی جسمانی از عامل های مهم و اساسی است که باید همیشه مد نظر داشته باشید. این آمادگی را نه تنها در خلال فصل مسابقه، بلکه در طول سال نیز باید حفظ کنید. با وجود آمادگی جسمانی، باز هم ممکن است دچار آسیب شوید؛ آسیب هایی که در اثر حوادث به هنگام ورزش پیش می آید. از این رو، اقدامات درمانی اساسی و شناخت انواع صدمات برای هر شخص لازم استاهمیت آمادگی جسمانی و بدنسازیگفتگو با مهرداد آتوت در خصوص اهمیت آمادگی جسمانی و بدنسازی در کشتیبدنسازی با آمادگی جسمانی توفیق دارد . اگر شما به آمادگی جسمانی نگاه دارید که اون نیازی به برنامه های عضلانی و فشرده نیست ، بلکه بیشتر در قالب کارهای کششی ، کارهای فنی و حتی آموزشی که از قبیل غلت ها ، کارهای کششی ،حرکات دو نفره ، سه نفره می تواند باشد . که اینها باعث می باشد عضله و ماهیچه ها شکل و فرم بهتری بگیرند و در کنار آن توانایی ماهیچه ها نسبت به حرکت ها و پیامد های کشتی ، رفلکس های کشتی می تواند جواب بدهد .ولی در اصل قضیه بدنسازی یک مغوله خارج از اینها می باشد . در بدنسازی ما نیاز به غلت ها و کارهای کششی نداریم ، بلکه می خواهیم ماهیچه را طوری تقویت نماییم که در یک آن بتواند بیشترین قدرت را تخلیه کنند ، یعنی کاملاً مهاجم می شود و با خشونت و قدرت توانایی بتواند بیشترین بار قدرتی را در کم ترین لحظه تخلیه کنند .که این قدرت بدنی شامل دو تا مغوله است :1- قدرت بدنی که نیاز به تحرک دارد مثل : اجرای فن ، مثل زیرگیری ، سالتو زدن ، سر زیربغل زدن و ...2- قدرت بدنی که در فشار های حریف باید در برابر محرک های حریف جواب بگیرید که در این قدرت بدنی با داشتن عضلات قوی و تنومند می تواند جواب بدهد . ولی در اجرای فن داشتن قدرت مهم نیست ، مهم انقباض و انبصاط عضله است ، که برای این کار باید نوع حرکت های بدنسازی طوری را تنظیم کرد که در این مسیر و در این حرکت گام بردارند .اغلب مربیان مبتنی بر تجربیات فردی خود این کار را انجام می دهند که اغلب این تجربیات منفی و نه تنها روند رو به رشد ندارد بلکه پیامدهای منفی دارد . اغلب کشتی گیرهای ما میانگین ضرب خوردگیشان بالاست ، اغلب و کشتی گیرانی را که نگاه می کنید ، بعد از مدتی ضرب خوردگیشان درونشان شایع است : کمر درد ، زانو درد ، ارتروز ها که این بیان گر این است که تمرینات نامناسب است . کشتی ورزش پر خطری نیست ، بلکه ما به خاطر نداشتن آمادگی جسمانی و بالا نبودن راندمان عضلانی و فشار بیش از حد توانایی مان باعث می شود عضله به استلاح پس بزند و ماهیچه ها ، فیله ها ، تاندوم ها و مفاسل از شدت فشار آسیب ببینند . اگر ما آمادگی جسمانیمان را بالا ببریم :1- آموزش بهتر می شود 2-کشتی گیر توانایی یادگیری و فراگیری و اجرای فنون را بهتر یاد می گیرد 3- قابلیت های حرکتی ، دانه های حرکتی مفصل هایشان بالا می رود و می تواند در زیر و بم ها و زیر و رو شدن های کشتی به سرانجام برسند . ولی اگر کشتی گیر آماده نباشد :1- دلهره پیدا می کند2- ترسو بار می آید3- فن های خش نمی زند4- از خشونت دور می شود ، و بیشتر به :1- نگه داشتن2- عقب کشیدن3- قفل کردن و کشیدن به آخر تایم بسنده می کند .یکی از مغول های ترس و عدم جرعت کشتی گیر به بحث روحی بر نمی گردد ، بلکه به آمادگی جسمانی بر می گردد ، هر کشتی گیری که آمادگی جسمانی داشته باشد اتوماتیک بار انگیزه های روحیش هم جریان پیدا می کند چرا که آمادگی جسمانی باعث می شود انسان از اعتماد به نفس بالایی برخوردار شود .آیا بدنسازی نادرست باعث آسیب دیدگی کشتی گیران می شود ؟این ضعیف ترین بحث از بدنسازی است .که آسیب دیدگی یک جز کمی است و بازتاب ضعیف کار است . بازتاب مهم آن در کشتی است وقتی گشتی گیر بدنسازی نداشته باشد ، باعث می شود اصلاً از درگیری ، خشونت ، از گلاویز شدن ، گلادیاتوری کشتی گرفتن و شجاعت فنی را از دست می دهد ، نه تنها باعث ضرب خوردگیش می شود ، بلکه باعث می شود عملکردش در برابر حریفانش بسیار ، بسیار عفت کند .اغلب کشتی گیران ایرانی استعداد بالایی دارند ولی به خاطر نداشتن عضلات مناسب و آمادگی مناسب توانایی اجرای خلاقیت های فردی را ندارد و این باعث می شود : کشتی گیر احساس ناتوانی کند ، مربی ام بد است ؟ و دنبال چراهای زیادی می گردد ، که در یکی از جواب های اصلی و مهم ترین مغوله های این موضوع همین موضوع بدنسازی است که الان حلقه گمشده کشتی ماست و اغلب مربیان تعداد حرکات را بالا می برند ، فکر می کنند که بدن خسته بشود ، می شود بدنسازی .یکی از زیبای بدنسازی تنوع حرکتی است ، چون ماهیچه های بسیار ریزی در بدن نهفته شده است که اگر تنوع حرکتی نباشد قسمتی از موضوع درگیر می شود و این باعث می شود که ما فقط خسته بشویم و خسته شدن دلیلی بر بدنسازی خوب نیست ، بدنسازی خوب این است که کشتی گیر بعد از انجام دادن آن نه تنها احساس خستگی نکند ، بلکه احساس شادمانی و احساس باز شدن کند ، همچون گل ، گل وقتی در غنچه است جمع است ولی وقتی باز می شود شکوفا ، حجیم ، زیبا و قشنگ می شود و باعث طروات می شود .کشتی گیر هم با بدنسازی مناسب نه تنها خسته نمی شود بلکه بسیار لذت می برد و در مسیر صحیح قرار می گیرد به طوری که خود کشتی گیر احساس می کند که توانسته عضلات ، ماهیچه ها و بدن او شرایط خوبی برای مبارزه و رقابت پیدا کرده اند .کشتی گیرانی که شروع کارشان است باید با آمادگی جسمانی شروع کنند و بدنسازی را در مرحله دوم قرار دهند . اگر بدنسازی مغوله ی مهمی بود ، کسانی که زیبای کار و وزنه بردار بودند ، پس می بایست در کشتی موفق باشند . در حالی که کشتی گیر در مرحله اول باید آمادگی جسمانی و اجرای صحیح فنون را یاد بگیرد و در یک ترم سه یا شش ماهه بتواند با بالا بردن قدرت بدنیش توانایی اجرای فنون را بالا ببرد .کسانی که اول شروع به بدنسازی می کنند ، بدنشان خیلی سفت و خیلی قوی می کنند و این باعث می شود که کشتی گیر گرایش به فنون قلدوری و گلاویز شدن داشته باشد و به ظراوت های فنی نپردازد ، ولی اگر قبلا به توانایی کار نداشته باشد و با ذهن ،فکر و اندیشه کشتی بگیرد و قدرت را مغوله ی قوی کشتی اش نباشد بعداً که بدنسازی را اضافه می کند نه تنها کشتی اش اُفت نمی کند ، بلکه کارهای زیر بنایی و ریزه کاری ها را به واسته ی پیدا کردن قدرت می تواند انجام بدهد پس به نظر می رسد که اول باید آمادگی جسمانی و در کنار آن آموزش فنون ، فنون مبتدی مثل :دست توها ، سر زیربغل ها ، خاک کردن ها ، قفل کردن ها ، گرفتن ها و زیر و بم ها را یاد بگیرند بعد شروع کنند به فنون پرتابی مثل :کول انداز ، فن کمر ، دو خم کردن ها ، درو کردن ها ، خورجین تکون ها ، درخت کردن ها و از قبیل این ها . بعد از این که کشتی گیر در شش ، هفت دقیقه توانست یک کشتی مغول ، منتقی و معمولی بگیرد ، با فشار آوردن بدنسازی ما می توانیم بعد از سه ماه نگاه بکنیم که کشتی گیر کاملاً متحول شده است ، به طوری که نسبت به سه ماه پیش قابل قیاس نیست و می شود گفت که یک شب راه صد ساله می تواند به پیماید .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد