اهمیت بیمه در بیماران مبتلا به ام اس


اهمیت بیمه در بیماران مبتلا به ام اس

اهمیت بیمه در بیماران مبتلا به ام اس

 

گزینه های انتخابی در صورت  خود اشتغالی

افرادی که برای خودشان کار می کنند و بالطبع برای پوشش بیمه ی درمانی گروهی از طرف کارفرما یا یک برنامه ی دولتی، واجد شرایط نیستند باید فکری به حال خودشان بکنند. و ما اکنون به شما هشدار می دهیم که به صورت اختیاری تحت با پوشش بیمه قرار گرفتن اسان نیست. اگر برای خودتان کار می کنید، باید بیمه ی با اختیاری شوید.

به خاطر داشته باشید پیدا کردن یک طرح بیمه ای که واجد شرایط آن باشید بدان معنی نیست که آن طرح با بودجه ی شما متناسب است. با تمام این اوصاف، ما به شما توصیه می کنیم خودتان را به هر قیمتی شده، بیمه کنید، حتی اگر مجبور شوید هر ماه حق بیمه بدهید یا سالی چهارهزار دلار از حقوقتان کسر شود.

اگر از نظر فیزیکی قادر به کار کردن هستید، بهترین گزینه ی انتخابی تان این است که کاری پیدا کنید و کارفرمایتان شما را بیمه ی درمانی کند. همانطور که در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد، کسی نمی تواند شما را به خاطر مبتلا بودن به ام اس از لیست بیمه گروهی درمانی کارمندان که کارفرما آن را تقبل می کند، بیرون بگذارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد