اهمیت ترمیم و بازسازی دندانهای شیری


اهمیت ترمیم و بازسازی دندانهای شیری

اهمیت ترمیم و بازسازی دندانهای شیری

 

دندانهای شیری به دلایلی که در فصول قبل اشاره شد، استعداد بیشتری به پوسیدگی دارند. این پوسیدگیها ممکن است خیلی زود حتی اندکی پس از رویش دندانها به وجود آیند. ترمیم و بازسازی دندانهای شیری از جهات زیر اهمیت دارد.

١- بروز پوسیدگیهای دندانی و درد ناشی از آنها مانع تغذیه راحت کودک میشود؛ لذا باعث اختلال در رشد او می گردد.

۲- پوسیدگیهای دندانهای شیری خیلی سریع پیشرفت می کند و به عصب دندان می رسد و منجر به عفونت دندان و از دست رفتن آن می گردد. این مسأله عوارض فراوانی را در پی دارد.

۳- پوسیدگیهای دندانی بویژه دندانهای جلوی کودک منظره نامناسب و زشتی را به خود میگیرد که موجب بروز عوارض روحی و عاطفی برای کودک می گردد.

پرکردن دندانهای شیری به دلایل زیر از دندانهای دائمی دشوارتر می باشد:

 1- شکل و اندازه دندانهای شیری دار

 ۲- عدم همکاری کودک و حرکتهای ناخواسته او هنگام کار دندانپزشکی

٣- کوچکی دهان کودک و ترشح زیاد بزاق او به همین دلیل ترمیم دندانهای شیری بهتر است توسط یک دندانپزشک متخصص دندانپزشکی کودکان انجام گیرد.

از طرف دیگر دوام پرکردگی در دندانهای شیری کمتر از دندانهای دائمی است. این امر به دلایل مختلف از جمله نازکی مینای دندانهای شیری و بهداشت دهان ضعیف در کودکان می باشد. به همین دلیل امکان شکستن و ریختن پرکردگیها در دندانهای شیری بیشتر از دندانهای دائمی است؛ بنابراین پرکردگیها در دندانهای شیری نیاز بیشتری به مراقبت و بهداشت دهان دارند؛ به علاوه باید والدین با مشاهده عود پوسیدگی در محل پرکردگیها و یا شکستن آنها به دندانپزشک مراجعه نمایند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد