اهمیت تعامل پزشک و بیمار در تشخیص و درمان بیماری ms


اهمیت تعامل پزشک و بیمار در تشخیص و درمان بیماری ms

اهمیت تعامل پزشک و بیمار در تشخیص و درمان بیماری ms

 

تعامل پزشک و بیمار

شما خود را بهتر از هرکس دیگری می شناسید، پس با خود صادق باشید و تصمیم بگیرید: مهمترین خصوصیاتی که پزشکتان باید داشته باشد تا مورد قبولتان واقع در مطب پزشک احساسی راحتی و آسودگی نکنند، نمیخواهند دیگر آنجا باشند، هرچند آن پزشک مطلع و آگاه باشد. برای دیگران، احاطه داشتن و تجربه ی پزشک درباره ی ام اس از هر چیز دیگری مهمتر است، حالا اگر پزشکشان از خودش صدای قورباغه هم دربیاورد، مهم نیستا اغلب افراد خواستار تلفیقی از هر دو هستند.

چه نورولوژیست خوش صحبت و خونگرم باشد چه نباشد، احتمالاً شما به کسی نیاز دارید که روش کارش با شما همخوانی داشته باشد.

در دسترسی بودن و شایستگی

علاوه بر تخصص و شخصیت، چگونگی دسترسی به پزشک مربوطه نیز مهم هم به صورت رودررو و هم تلفنی دسترسی به مطب: در مورد سهولت دسترسی به مطب نورولوژیست مطمئن شوید. حتی اگر اکنون هیچ گونه اختلالی در حرکت ندارید، گاهی در شرایط بد، به خصوصی هنگام یک حمله، ممکن است به پزشکی نیاز جالب است که مطب خیلی از پزشکان برای افرادی که وابسته به ویلچر هستند، قابل دسترسی نیست. قبلا چگونگی دسترسی به مطب پزشک را وارسی کنید . هیچ چیز نامید کننده تر از این نیست که ماشین تان را شش خانه آنطرفتر پارک کنید و آخر سر هم ببینید که نمیتوانید ویلچرتان را از روی جدول کنار خیابان رد کنید تا وارد مطب شوید!

ارتباط: ببینید پزشکتان به صورت تلفنی در دسترس هست؟ بیشتر نورولوژیستها، در ساعات کار مطب جواب تلفن را نمیدهند، اما باید بتوانید پیغام بگذارید و جواب آن را از پزشک یا پرستار مربوطه در یک زمان معقول دریافت کنید (یکی دو روز بعد نامعقول نیست). این گونه ارتباط با مطلب پزشک مهم است، زیرا سؤالات زیادی در مورد علایم بیماری و عوارض جانبی داروها پیش می آید. اینکه خاطرجمع باشید که هنگام داشتن سؤال یانگرانی، کسی جواب شما را به موقع میدهد، مایه ی دلگرمی خواهد بود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد