اهمیت خمیر دندان در کاهش پوسیدگی دندان 


اهمیت خمیر دندان در کاهش پوسیدگی دندان 

اهمیت خمیر دندان در کاهش پوسیدگی دندان 

 

نقش خمیر دندان تسهیل عمل مسواک زدن است؛ به عبارت دیگر خمیر دندان حرکت مسواک را روی دندانها آسان می کند. به علاوه خمیر دندان به علت کفی که ایجاد میکند ذرات غذایی لابهلای دندانها را آزاد می کند تا از دهان تخلیه شود.

خمیر دندانهای جدید تقریباً همگی محتوی فلوراید بوده که برای تقویت دندانها بسیار مفید است. میزان فلوراید خمیر دندانها ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ قسمت در میلیون (ppm) میباشد. این میزان فلوراید در خمیر دندانها در صورتی که بطور پیوسته مورد استفاده قرار گیرند، میتواند موجب کاهش پوسیدگی دندانها به میزان ۶۰-۳۰ درصد گردد. سایر عناصر موجود در خمیر دندانها عبارتند از:

 ۱- مواد ساینده که موجب پالیش سطوح دندان و تمیز و براق شدن آن میگردند.

۲- مواد دترژانت که باعث کف کردن خمیر دندان و خروج ذرات غذایی از سطوح دندانی و بین دندانها میگردد.

۳- اسانس ها که باعث خوشبو کردن خمیر دندانها می شوند - رنگدانه ها که رنگ خمیر دندان را میسازند.

4- مواد نگهدارنده که موجب ثبات خمیر دندان می گردند.

5- مواد مرطوبکننده مزیت یک خمیر دندان به میزان کف کردن و طعم آن نیست بلکه یک خمیر دندان خوب باید میزان فلوراید مناسب و قدرت پاک کنندگی بالا داشته باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد