اهمیت دندانپزشک خانواده


اهمیت دندانپزشک خانواده

اهمیت دندانپزشک خانواده

 

آیا تاکنون به دندان درد مبتلا شده اید؟ آیا لثه شما دچار مشکلی شده است؟ آیا تاکنونی در مورد چگونگی حفظ سلامت دندان های کودکانتان او سؤالی برای شما مطرح شده است؟ معمولاً پاسخ مثبت است. هیچ انسانی نمیتواند خود را بی نیاز از دانشستن بداند. آیا فکر کرده ایی دانستنی های ضروری در زمینه دندانپزشکی میتواند همواره در زندگی بکار آید و مورد استفاده قرار گیرد؟ آیا میدانید اگر اطلاعات شما در زمینه دندانپزشکی زیاد باشند خودبه خود بسیاری از سؤالات شما در این زمینه پاسخ داده خواهید شد؟

بسیاری از مراجعات شما به مراجع پزشکی و دندانپزشکی ناشی از نداشتن آگاهیهای اولیه ای است که می توانید کسب نمایید. هر انسانی دوست دارد هرچه بیشتر بداند. آن هم نوعی دانستنی که بکار می آید، همواره در زمینه دندانپزشکی سؤالاتی به ذهن شما می آید که ممکن است پاسخ آن را ندانید.

ممکن است برخی از این سؤالات را از دندانپزشک خود بپرسید و ممکن است فرصت چنین کاری را پیدا نکنید. ما دندانپزشکان همواره با انبوهی از سؤالات بیماران خود روبرو هستیم. سؤالاتی که غالبا تخصصی نیست و بخشی از اطلاعات عمومی است که هر فردی باید بداند. یک انسان کنجکاو و تشنه علم پیوسته درصدد کسب اطلاعات بیشتر است.

ما اطلاعات لازم را از کجا بدست می آوریم؟ از بزرگترها، از رسانه های عمومی مثل صدا و سیما، روزنامه ها، از کتبی که مطالعه می کنیم و بالاخره از طریق سؤالاتی که از دیگران می کنیم، اطلاعات عمومی خود را روز به روز افزایش میدهیم. پیشرفتهای شگفتانگیز انسان در علوم مختلف ماحصل عطش هرچه بیشتر دانستن اوست، نتیجه تلاش او در یافتن پاسخ سؤالاتی است که داشته است.

همراه با پیشرفتهای علمی بشر در دسترسی او به علوم و تکنولوژی جدید سطح فرهنگ عمومی نیز در همه زمینه ها ارتقاء یافته و آگاهی مردم فزونی گرفته است. تجربه ثابت کرده است بتدریج با ارتقاء آگاهی مردم، خواسته ها و مطالبات آنان نیز بالا میرود. این مسأله در علوم پزشکی نیز صادق است؛ هر چه اطلاعات پزشکی مردم بالاتر رود، توجه آنها به سلامتی خود و حساسیت آنان در این زمینه افزایش مییابد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد