اهمیت شیرمادر برای نوزاد و مادر


اهمیت شیرمادر برای نوزاد و مادر

اهمیت شیرمادر برای نوزاد و مادر

 

شیر دادن به نوزاد خود

یکی از مهم ترین تصمیماتی که هر پدر و مادر تازه ای می گیرند، این است که نوزادشان از شیر مادر تغذیه کند یا از شیر خشک و شیشه. اگرچه این روزها اکثر والدین شیر مادر را انتخاب می کنند، تصمیم گیری به هیچ وجه آسان نیست. اگر تصمیم گیری برایتان مشکل بود، خیالتان راحت باشد که هر دو انتخاب درست و منطقی است .

تصمیم گیری میان شیر مادر و شیر خشک

تقریبا از هر کس بپرسید - متخصص زنان، متخصص اطفال، دوستان، افراد کاملا غريبه - شیر مادر را به شما توصیه می کند. این عقیده تا حدودی، مبین بازگشت به ارزش های اوایل قرن نوزدهم، ولی شامل علم پزشکی اخیر نیز است. تغذیه با شیر خشک در سال های ۱۹۵۰ مرسوم شد، زمانی که دانشمندان روش هایی مناسب برای پاستوریزه کردن و نگه داری شیر گاو برای تغذیه ی نوزاد به وجود آوردند.

تغذیه با شیر مادر از آنجا که مردم و سازمانها (از جمله کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا و اکادمی متخصصان نوزادان آمریکا) مزایای پزشکی متعددی تشخیص داده اند، مجددا در حد وسیعی عمومیت یافت اما تصمیم گیری برای شیر دادن یا ندادن تنها یک مورد پزشکی نیست. این مسئله موضوعاتی چون راحتی، زیبایی شناسی، شکل بدن و حتی شرایط پیرامون زایمان را نیز در بر می گیرد. تصمیم گیری برای نحوهی تغذیه ی نوزاد، یک انتخاب شخصی است که هر مادری باید خود تصمیم بگیرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد