اهمیت شیر مادر در تغذیه ی نوزاد و شیرخوار


اهمیت شیر مادر در تغذیه ی نوزاد و شیرخوار

اهمیت شیر مادر در تغذیه ی نوزاد و شیرخوار

تغذیه نوزاد و شیرخوار با شیر خشک و شیشه شیرخوری

شیر مادر از نظر پروتئین، املاح و ویتامین ها برای نوزاد و شیرخوار تا ۶ ماه اول تولد کافی است و نوزاد با شیر مادر رشد طبیعی خواهد کرد و خصوصیات ژنتیکی که از پدر و مادر به ارث برده است، به تدریج خودنمای و شکوفا میگردد.1127694

در مواردی، به علل مختلف مانند بیماری، اعمال جراحی، مسائل روانی و رفتاری و یا مشکلات و ناسازگاری های خانوادگی، مادر نمی تواند به نوزاد یا شیرخوار خود شیر بدهد، بنابراین باید کودک را با شیر خشک تغذیه کند".

در مواردی نیز به علت عدم آگاهی مادر و توجه نکردن پزشک، پستان مادر بعد از زایمان برای شیردادن به نوزاد خود نیست. همچنین در بعضی مواقع نوزاد، نارس متولد می گردد (کمتر از ۲۵۰۰ گرم) و به دلیل نارسی بودن یا بیماری، قادر نیست به پستان مادر مک بزند، بنابراین در این گونه موارد به ناچار باید نوزاد را با شیر خشک تغذیه نمود.

دربسیاری موارد نیز مادر شیر خود را برای مدتی به کودک خود داده است، ولی با بزرگ شدن کودک، شیر مادر برای او کافی نیست و باید به عنوان شیر کمکی به نوزاد، شیر خشک بدهد. در تمام حالات فوق، پزشک متخصص کودکان با توجه به مشکل پیش آمده، شیر خشک مناسب برای کودک را انتخاب و توصیه می کند و روش شیر دادن آن را نیز (با فنجان، لیوان، قاشق و یا شیشهٔ شیرخوری) برای مادر توضیح خواهد داد.

از طرف دیگر هر مادری حق دارد مطابق میل و ترجیح خود، نوزادش را تغذیه نماید. اگر مادری به شیر دادن نوزاد خود تمایل نداشته باشد و با اجبار و امر و نهی دیگران بخواهد نوزادش را از پستان خود شیر دهد، ممکن است نه فقط نسبت به شیردادن، بلکه نسبت به نوزاد خود هم احساس تنفر پیدا کند. بنابراین انتخاب و برقراری تغذیه مناسبی که رابطه مادر و نوزاد را حفظ نماید، باید مورد توجه پزشک و خانواده قرار گیرد.

تحقیقات انجام شده روی قد، وزن، ترکیبات خون، سوخت و ساز و ساختار بدن کودکان، نشان داده است که تفاوت این شاخص ها بین کودکان شیر مادرخواران و شیر خشک خواران جزئی است. اگر این اطلاعات صحیح باشد و مادر هم شیر کافی نداشته باشد یا مشکلات ذکر شده در بالا برای شیر دادن مادر به کودک وجود داشته باشد، مادر می تواند کودک خود را با شیر خشک نیز تغذیه نماید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد