اهمیت مراقبت های زمان بارداری


اهمیت مراقبت های زمان بارداری

اهمیت مراقبت های زمان بارداری

 

درک اهمیت مشاوره

در طول اولین ملاقات، پزشک در مورد سوابق پزشکی و سوابق بیماریهای زنان یا زایمانش ما صحبت می کند. از شما در مورد جنبه های گوناگون سلامت جسمانی، همچنین اصول طرز زندگی شما می پرسد که می تواند بر بارداری تأثیرگذار باشد.

طرز زندگی 

پزشک در مورد شغل شما سؤال می کند تا بداند شغلتان کم تحرک است یا پرتحرک، اینکه تمام روز سر پا می ایستید یا اجسام سنگین بلند می کنید، یا اینکه شبکارید یا اضافه کاری می کنید. او در مورد طرز زندگی کلی شما نیز سؤالاتی می پرسد - مثلا سیگار کشیدن، مصرف شدید مشروبات الکلی، محدودیت های غذایی، و الگوهای ورزشی تاریخ آخرین قاعدگی شما پزشک برای تعیین تاریخ زایمان، در مورد تاریخ شروع آخرین قاعدگی شما سؤال می کند.

اگر دقیقا تاریخ شروع آخرین قاعدگی خود را نمی دانید، سعی کنید تاریخ دقیق بارداری را به خاطر بیاورید. اگر در مورد هردو تاریخ هم مطمئن نباشید، پزشک برای تشخیص مدت زمان بارداری، یک سونوگرافی برایتان انجام می دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد