اهمیت مسائل مالی در مبتلایان به ام اس


اهمیت مسائل مالی در مبتلایان به ام اس
 

اهمیت مسائل مالی در مبتلایان به ام اس

 

زمانی که ام استان را مورد بررسی قرار می دهید، ببینید بیماریتان فعال است یا ثابت (اگر از پاسخ آن مطمئن نیستید، پزشک می تواند در این زمینه کمکتان کند)، و آیا تحت نظر پزشک، به مصرف داروهای کند کننده ی پیشرفت و درمان کننده ی علایم بیماری مشغولید.

اگرچه این سرگرم کننده ترین کار ممکن نیست، ولی وقت بگذارید و فکر کنید چگونه علایم بیماری بر فعالیتهای روزمره تان اثر میگذارد. به عنوان مثال، آیا احساس می کنید در حال حاضر همه چیز تحت کنترل است، یا نه ؟ اگر پاسختان منفی است، حتما در این مورد با پزشکتان صحبت کنید تا ببینید چه راهکارهای دیگری ممکن است در این زمینه به درد تان بخورد.

بررسی وضعیت مالی تان همانطور که میتوانید تصور کنید، زمانی که مبتلا به یک بیماری غیرقابل پیش بینی همچون ام اس باشید، بررسی کامل و موشکافانه ی مالی در مورد مسائل مربوط به بکنید، اما ممکن است صورتحسابهای پزشکی تان بعداً به دلیل پیشرفت بیماری (یا نیاز به استخدام فردی برای کمک) افزایش پیدا کند، و به همین دلیل باید از نظر مالی برای هر اتفاقی که رخ خواهد داد، آماده باشید.

زمانی که مسائل مالی خود را مورد بررسی قرار می دهید، حتماستونی را برای اضافات و ستونی را برای کسورات اختصاص دهید. این کار را می توانید به روشهای مختلفی انجام دهید - با نوشتن فهرستهای منابع درآمد و مخارج، با تنظیم گزارش روزانه از عایدی ها و مخارج، یا با پر کردن یک برگهای درخواست وام (با پر کردن تمام جاهای خالی برگه می توانید نسبتا متوجه وضعیت تان شوید)، فقط به خاطر داشته باشید که اگر از ستون اضافات شروع کنید، احساسی بهتری خواهید داشت.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد