اهمیت مطالعه سوابق پزشکی خانوادگی زن باردار


اهمیت مطالعه سوابق پزشکی خانوادگی زن باردار

اهمیت مطالعه سوابق پزشکی خانوادگی زن باردار

 

مشکلات پزشکی

 پزشک از شما در مورد هرگونه مشکل پزشکی و جراحی هایی که انجام داده اید، از جمله مشکلاتی که در اصل به بیماریهای زنان و زایمان نیز مربوط نمیشود، می پرسد.

برخی از شرایط خاص پزشکی، بر روی بارداری تاثیر گذار است، و برخی دیگر نه. او از شما در مورد هر گونه حساسیت دارویی سؤال می کند. به پزشک خود بگویید تا همه چیز را در مورد شما و وضعیت سلامتی شما بداند.

سوابق پزشکی خانوادگی

سوابق پزشکی خانوادگی شما و پدر بچه به دو دلیل حائز اهمیت است. اول، پزشک می تواند بیماری های مربوط به دوران بارداری را که می تواند از نسلی به نسلی دیگر منتقل شود، شناسایی کند؛ مانند دوقلوزایی یا به طور استثنا، نوزادان بسیار درشت. دلیل دیگر برای شناسایی، مشکلات جدی در خانواده ی شماست که ممکن است فرزند شما به ارث ببرد. برخی از این مشکلات را می توان با انجام آزمایش های خون، مانند فیبروز کیستی بررسی کرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد