اهمیت همکاری پزشکی و دندانپزشک در خدمت به بیماران


اهمیت همکاری پزشکی و دندانپزشک در خدمت به بیماران

اهمیت همکاری پزشکی و دندانپزشک در خدمت به بیماران

 

برای همین است که بسیار اتفاق می افتد که دندانپزشک یک بیماری عمومی و گاهی خطرناک را تشخیص داده و به پزشک مربوطه ارجاع مینماید. در این حالت است که اهمیت همکاری پزشکی و دندانپزشک در خدمت به بیماران معلوم می شود. این تابلوی کامل بدن، همواره جلوی چشم دندانپزشک بوده و اوست که ناظر همیشگی بر تحولات سایر اندامهای بدن است.

در اینجا به پاره ای از بیماریهای عمومی و رابطه نزدیکی که با محيط دهان و کار دندانپزشکی دارند، اشاره می شود: همان قانون اور بیداری کنید کرد و استاندار سنچس تورم و افزایش حتم داشت و این باید در  الف: بیماریهای قلبی و عروقی کار خود و بسته و ندانی امین السادات نشه روی این بیماریها میتوانند مادرزادی یا اکتسابی باشند.

نقائص مادرزادی قلب مانند تترالوژی فالوت، نقص دیواره بین بطنی، تنگی دریچه آئورت و بیمارهای اکتسابی قلب مانند اندوکاردیت باکتریال و تنگی عروق کرونر، گرچه تظاهرات دهانی بیماریهای قلبی نسبت به سایر بیماریها کمتر اسنت ولی در عین حال دارای علائم واضحی در دهان می باشند. مثلاً افراد مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلب بویژه کودکان دارای مخاط، لبها و زبان کبود و دندانهای با رنگ سفید خاکستری میباشند. ضمناً این کودکان به علت پایین بودن میزان اکسیژن خون استعداد بیشتری به بیماریهای لثه دارند.

همچنین به علت اختلال در سیستم قلبی عروقی کشیدن دندان آنها مخاطره آمیز است. در کودکان و بالغین مبتلا به آندوکاردیت باید به شدت مراقب عفونتهای گلو و دندانها بود؛ زیرا اولاً یکی از علل اصلی آندوکاردیت، عفونتهای گلو و دندانها بوده و این عفونتها می توانند این بیماری را ایجاد یا تشدید و به یک رماتیسم قلبی تبدیل کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد