اهمیت واکسیناسیون و ایمن سازی بدن در دوران بارداری 


 اهمیت واکسیناسیون و ایمن سازی بدن در دوران بارداری 

 اهمیت واکسیناسیون و ایمن سازی بدن در دوران بارداری 

 

مردم به انواع عفونتها مصون شده اند، چه از طریق ابتلا به بیماری (برای مثال اکثر ما نسبت به آبله مرغان مصون شده ایم، زیرا وقتی بچه بودیم به آن مبتلا شده ایم، و این باعث می شود سیستم ایمنی بدن ما نسبت به ویروس آبله مرغان پادتن بسازد.) چه از طریق واکسیناسیون (که تزریقی از چیزی است که موجب می شود بدن ما پادتن ایجاد کند).

سرخجه مثال شایعی است. پزشک شما با گرفتن نمونه ی خون و کنترل آن نسبت به وجود پادتن های ضد ویروس سرخجه، مصونیت شما را نسبت به سرخجه (یا سرخک آلمانی) کنترل می کند. (پادتن ها عوامل سیستم ایمنی است که از شما در برابر عفونتها محافظت می کند. اگر نسبت به سرخجه مصون نشده باشید، احتمالا پزشک به شما توصیه می کند حداقل سه ماه قبل از باردار شدن، خود را در برابر سرخجه واکسینه کنید. باردار شدن قبل از اتمام سه ماه بسیار بعید است مشکل ساز باشد. هیچ موردی از نوزادان مشکل داری گزارش نشده که مادرانشان در اوایل بارداری در برابر سرخجه واکسینه شده اند. بسیاری از واکسن ها، از جمله واکسن آنفلوانزا، حتی در زمان بارداری بی خطر است. در مورد واکسن های متعدد به جدول ۱-۱ نگاه کنید.

اکثر مردم نسبت به سرخک، اوریون، فلج اطفال، و دیفتری واکسینه شده اند و بعید است پزشک شما مصونیت شما را در برابر تمام این بیماری ها کنترل کند. به علاوه، این بیماریها معمولا عوارض نامطلوبی برای بچه ندارد. اما خطر کمی وجود دارد که ویروس آبله مرغان، از مادر به بچه منتقل شود. اگر می دانید هرگز به آبله مرغان مبتلا نشده اید، به پزشک خود بگویید تا قبل از بارداری، در مورد امکان واکسیناسیون مشورت کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد