اهمیت ورزش در بارداری 


 اهمیت ورزش در بارداری 

 اهمیت ورزش در بارداری 

 

تأثیر بر وزن هنگام تولد: برخی از مطالعات نشان داده است خانم هایی که به طور جدی (با فشار زیاد در دوران بارداری ورزش می کنند، نوزادان کم وزن تری دارند. همین تأثیر برای زنانی به وجود می آید که در طول بارداری کارهای بدنی س نگین در وضعیت ایستاده انجام میدهند. ولی به نظر می رسد این کاهش در وزن هنگام تولد، اساسا به خاطر کاهش چربی زیر پوستی نوزاد است. به عبارت دیگر، ورزش بیشتر تأثیری بر رشد طبیعی جنین ندارد.

ورزش بدون افراط

 بدن در حال تغییر ش ما به تغییر در نحوهی ورزش روزانه نیاز پیدا می کند. اگر می بینید بارداری ش ما را در انجام ورزش هایی که به آن عادت دارید دچار مشکل می کند و ادامهی آن را مشکل تر، خود را س رزنش نکنید. برنامه ی خود را با آنچه می توانید تحمل کنید، تطبیق بدهید. به بدن خود گوش دهید. اگر بلند کردن وزنه ناگهان موجب کمر دردتان شود، وزن آن را سبک کنید.

شاید متوجه شوید انجام ورزش هایی که به تحمل وزن نیاز ندارد، مانند شنا یا دوچرخه سواری آسان تر است. مهم نیست برنامه ی ورزشیخاص شما چه باشد، فقط باید قوانین اصولی ورزش کردن را در دوران بارداری به خاطر داشته باشید. اگر به یک ورزش روزانه در حد اعتدال عادت دارید، آن را ادامه دهید. اگر کمابیش کم تحرک بوده اید، ناگهان یک برنامه ی شدید را شروع نکنید آهسته و به تدریج پیش بروید تا بدن خود را متحمل فشار زیاد نکنید.

به خاطر داشته باشید حفظ یک برنامه ی منظم از یک فعالیت متوسط، بهتر از پرداختن به ورزشی شدید و غیر معمول است، که به احتمال زیاد بیشتر باعث آسیب دیدگی می شود.

7 از گرم شدن زیاد بپرهیزید، به ویژه در طول شش هفته ی اول بارداری  از انجام ترمش هایی که باید به پشت بخوابید، به مدت طولانی خودداری کنید، زیرا ممکن است موجب کاهش جریان خون به قلبتان شود. سعی کنید زیاد گرم یا بی آب نشوید، و در صورتی که احساس خستگی، سرگیجه، ضعف یا حالت تهوع شدید داشتید، بی چون و چرا توقف کنید، درروزهای بسیار گرم یا مرطوب، بیرون از خانه ورزش نکنید  از انجام هر کاری که شما را در معرض خطر آسیب دیدگی به شکم قرار می دهد، مانند موتورسواری، خودداری کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد