اهمیت و کاربرد دستگاههای عادت شکن در ترک عادت کودکان


اهمیت و کاربرد دستگاههای عادت شکن در ترک عادت کودکان

اهمیت و کاربرد دستگاه های عادت شکن در ترک عادت کودکان

 

کاربرد دستگاههای عادت شکن در صورتی با موفقیت همراه است و موجب ترک عادت میشود که کودک آمادگی روحی داشته باشد و همکاری نماید. در مجموع موفق ترین روش، تشویق کودک و ایجاد علاقه و انگیزه در او جهت ترک این عادت است. در صورتی که کودکان از سنین ۲ سالگی تحت نظر یک دندانپزشک کودکان قرار گیرند، می توان از بروز بسیاری از مشکلات دندانی و ناهنجاریها و عادات در آنها جلوگیری نمود.

* بلع غیرطبیعی

کودکان شیرخوار هنگام بلع شیر مادر زبانشان را زیر پستان مادر قرار داده و به بیرون از دهان می آورند و با فشار زبان و مکیدن سینه مادر شیر را بلع میکنند. این نوع بلعیدن را بلع شیرخوارگی میگویند که تا زمان رویش نخستین دندانهای شیری ادامه می یابد؛ سپس از زمانی که کودک بتدریج با حضور دندانها در دهان شروع به جویدن غذا میکند، بتدریج نوع بلع او عوض شده و تبدیل به "بلع بالغین میگردد.

در این حالت در هنگام بلع زبان به سقف دهان فشار آورده و با بستن دهان و قرار گرفتن دندانها بر روی هم غذا بلع می شود. گیاندارانش را بالا می ریخاد والان اشار سه سال بیمه در برخی از کودکان پدیده تبدیل بلع از شیرخوارگی به بالغين يا اتفاق نمی افتد و یا این که دیر به وقوع می پیوندد. در این حالت هنگام بلع همانند دوران شیرخوارگی زبان از دهان بیرون آمده و بین دندانها قرار میگیرد.

ادامه این عادت غیرطبیعی که به آن بلع غیرطبیعی گفته می شود، عوارضی را برای کودک ایجاد میکند. یکی از این عوارض رشد غیرطبیعی ناحیه جلوی هر دو فک و در نتیجه بازماندن دهان (اپن بایت) میباشد. این عارضه خود میتواند عوارض دیگری مانند تنفس دهانی در برداشته باشد. بعلاوه در ظاهر صورت و زیبایی آن نیز بسیار مؤثر است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد