اهمیت پیشینه پزشکی بیمار در تشخیص بیماری ام اس


اهمیت پیشینه پزشکی بیمار در تشخیص بیماری ام اس

اهمیت پیشینه پزشکی بیمار در تشخیص بیماری ام اس

 

توانایی نورولوژیست در گردآوری شواهد، برای رسیدن به تشخیصی، بستگی به دقت اطلاعاتی دارد که در اختیارش قرار میگیرد. بنابراین زمانی که نزد پزشک میروید، تمام مدارک پزشکی و نتایج آزمایشهای خود را همراه خود ببرید و آمادگی با این را داشته باشید تا در مورد سابقه ی بیماری، ناراحتیهای کنونی، تاریخچه ی خانوادگی شفاف، مکان هایی که بدانجا مسافرت کرده اید، مصرف الکلی، یا هرگونه دارو و درمانی که استفاده می کنید، توضیح دهید. این اطلاعات از سه جهت حائز اهمیت است  به نورولوژیست در رد احتمالات دیگر کمک می کند (احتمال مشکلاتی چون ابتلا به یک ویروس - زمانی که در سفر بودهاید، مشکلات عصبی ناشی از سوع مصرف مواد، و عوارض جانبی ناشی از داروها).

به نورولوژیست کمک می کند تا از وجود یا نبود سابقه ی ام اس یا دیگر بیماریهای خودایمنی در خانواده ی شما اطلاع یابد. نشان میدهد که آیا هرگز علایمی از بیماری را تجربه کرده اید

- هرچند خفیف یا زودگذر که نشانگر ام اس باشد. بررسی گذشته یکی از راههای رود تدارنگر ام اسی بررسی یکی از را اولیه ای است که نورولوژیست برای پی بردن به عودهای پیشین ام اس  در اختیار دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید سوزی با شکایت بی حسی و گزگز نیمه ی راست بدنش که حدودا از یک هفته پیش شروع شده، نزد پزشک میرود. در موقع گرفتن شرح حال، نورولوژیست متوجه می شود، که او یک بار در نوجوانی تاری دید را تجربه کرده است که در عرض چند روز خوب شده و دیگر کسی به آن فکر هم نکرده است. با وجود این، برای پزشک، این حوادث جداگانه دال بر وجود ام اس می باشد.

نکته این است که دست خالی نزد نورولوژیست نروید وی میتواند شرح حالتان را  بپرسد و شما را معاینه کند، ولی بدون در دست داشتن پیشینه ی شما که شامل نتایج آزمایش های قبلی و یافتههای دیگر پزشکان می شود، نمی تواند اطلاعات دقیقی به شما ارائه دهد یا حتی بداند چه آزمایشی هایی برای شما لازم است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد