اهمیت ید در رژیم غذایی


اهمیت ید در رژیم غذایی

اهمیت ید در رژیم غذایی

 کمبود ید و آثار وخیم آن از کمبود آهن بیشتر است. در کودکان این کمبود باعث رکود رشد طبیعی آنها می شود. و بعضی از آنها دچارعقب ماندگی رشد طبیعی مغزی میشوند. اگر فقدان شدید ید بوجود آید. شخص مبتلا به میگزودم می گردد ید برای غده تیروئید اهمیت حیاتی دارد. در ترشح تیروکسین هورمون تیروئید دخالت دارد. کمبود آن باعث بزرگ شدن غده تیروئید می شود.در بزرگی تیروئید مقدار کمی تیروکسین ترشح می شود و علائم کمبود آن در این حالت عبارتست از: کمی ورم، احساس فشار ملایمی در ناحیه گردن زیر گلو و خانوالی تیروئید. اگر چنین حالاتی پیدا شد، لازم است غذاهای یددار ونمک های یددار به کاربرده شود کم رسیدن ید مورد احتیاج بدن، باعث بزرگ شدن تیروئید شده و ید در این حال نمیتواند کمک کند. باید ویتامین E اضافه شود. چون حرکات بدن و فعالیت آن بوسیله تیروئید کنترل می شود. وقتی ید کم باشد. متابولیسم یاسوخت و سازبدن کمتر نشان داده می شود. یعنی متابولیسم بازال پایین می آید. وقتی کمبودید در کار باشد، نمک یددار به تنهایی مؤثر نیست. باید ویتامین E هم کمک نمایدزیادی ید خورده شده زیان چندانی را به بار نخواهد آورد. زیرا ید اضافی از راه ادرار، عرق و هوای تنفس خارج می گردد. نیاز به ید در زمان کودکی، هنگام بلوغ، جوانی، بارداری و شیردادن مخصوصاً هنگام یائسگی زیاد می شود برای رسیدن به سلامتی کامل در زمان کمبود ید باید برنامه غذایی تنظیم شده سرشار از پروتئین و ویتامین E باشد. حتی گواترهای بزرگ هم از این رژیم غذایی نتیجه خوب بدست آوردهاند. گواتر سمی موقعی پیش می آید که کبد به علت نارسایی نتواند آنزیم های لازم را برای خنثی کردن ید اضافی ، بسیج نماید. علائم گواترسمی: تنفس شدید، کم شدن وزن، تحرک و تقلای زیاد، تندی ضربان قلب و تنفس، لاغری و تشنج و اضطراب است. در این حال نیاز بیمار به همه مواد غذایی افزایش مییابد. این عوارض را مشابه کمبود منیزیم نمیدانند و با دادن ید توأم با مواد غذایی کامل و همراه با منیزیم و کلسیم و همه ویتامینها آسیبهای کبدی بهبودی مییابد و بیماری رو به سلامتی میگذارد.

منابع ید

یولاف یا جو پیغمبری - اسفناج - کاهو - جعفری - علف چشمه.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد