اولین اقدامات بعد ار به دنیا آمدن جنین


اولین اقدامات بعد ار به دنیا آمدن جنین

اولین اقدامات بعد ار به دنیا آمدن جنین

 

خودداری از فشار آوردن در این مقطع به دلیل فشار شدید در موضع پرینه، می تواند مشکل باشد؛ نفس نفس زدن به جای فشار آوردن کمی کار را راحت تر می کند. در صورتی که اپیدورال انجام داده باشید، ممکن است این فشار شدید را احساس نکنید.

پزشک شما در این مقطع بند ناف را نیز بررسی می کند تا ببیند آیا دور گردن بچه پیچیده است یا نه. همان طور که گفته شد، طناب پشت گردنی، در واقع بسیار شایع است و تقریبا هرگز جایی برای نگرانی نیست. پزشک شما قبل از بیرون آمدن مابقی بدن حلقه را به راحتی از دور گردن بچه برمی دارد. در آخر، پزشک شما توصیه می کند مجددأ فشار بیاورید تا بدن بچه بیرون بیاید.

از آنجا که سر بچه اساسا پهن ترین قسمت است، معمولا بیرون آمدن بدن آسان تر است. پس از آنکه فرزند شما کاملا به این دنیا قدم گذاشت، دهان و بینی او مجددا ساکشن می شود. به طور طبیعی، پس از آنکه سر بچه بیرون می آید، شانه ها و بدن به راحتی متعاقب آن می آید. گرچه، گاهی ممکن است شانه های بچه در پشت استخوان شرمگاهی مادر گیر کند، که بیرون آمدن مابقی بدن بچه را مشکل تر می کند.

به این وضعیت دیستوشی شانه گفته می شود. اگر با این مشکل روبه رو شوید، پزشک شما می تواند با انجام مانورهای مختلفی که برای بیرون آوردن شانه ها و بچه طراحی شده اقدام کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد