اولین  معاینه ی پزشک نوزاد


اولین  معاینه ی پزشک نوزاد

اولین  معاینه ی پزشک نوزاد

 

قبل یا بعد از زایمان، فردی از بیمارستان در مورد نام متخصص اطفالی که انتخاب کرده اید سؤال می کند. این دکتر باید فردی باشد که اختیار کار در بیمارستانی که شما زایمان کرده اید، داشته باشد. ولی ممکن است متخصص اطفالی نباشد که برای بعد از ترک بیمارستان انتخاب کرده باشید. اگر محل زندگی تان از بیمارستان دور باشد.

و یک متخصص اطفال در نزدیکی منزلتان انتخاب کرده اید که امتیاز کار در بیمارستانی که زایمان می کنید ندارد، لازم است برای مراقبت از نوزاد خود در طول اقامت در بیمارستان، متخصص اطفال دیگری انتخاب کنید. برحسب زمان زایمان شما، متخصص اطفال ممکن است نوزاد را در همان روز یا روز بعد معاینه کند. هنگامی که متخصص اطفال نوزاد شما را معاینه می کند، وضعیت عمومی او را کنترل می کند، به صدای قلب او گوش می دهد، ملاج او را لمس (فضای بازی در جمجمه که استخوان های متعددی به یکدیگر می رسد)، و به دستها و پاهای او نگاه می کند، لگن او را بررسی و به طور کلی از وضعیت مناسب نوزاد اطمینان حاصل می کند.

متخصص اطفال به انجام یک سری آزمایش های استاندارد خون و آزمایشهای بررسی برای نوزاد دستور می دهد. آزمایش های بررسی کنندهی خاص مورد نیاز از هر ایالت به ایالتی دیگر متفاوت است، ولی اغلب شامل آزمایش هایی برای بیماری تیروئید، PKU بیماری ای که فرد مبتلا در فعل و انفعال برخی از اسیدهای آمینه دچار مشکل است)، و سایر اختلالات توارثی متابولیک است. نتایج این آزمایش های بررسی کننده احتمالا بعد از بردن نوزاد به خانه به دست می آید. متخصص اطفال در اولین معاینهی نوزاد در مطب نتایج را به شما می دهد. هنگام ترخیص، از متخصص اطفال حتما زمان معاینه ی مجدد نوزاد را سؤال کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد