اچ.آی.وی  چیست ؟


اچ.آی.وی  چیست ؟

اچ.آی.وی  چیست ؟

 یک ویروس است. ویروس موجود زنده بسیار کوچکی است که می تواند خودش را تکثیرکند و منتشر شود. اما نمی تواند به تنهایی از خودش زنده باشد. یک ویروس به بدن یک میزبان برای زندگی و تکثیر نیاز دارد. زمانی که ویروس به بدن شخصی راه پیدا کرد، شروع به تکثیر یا به عبارت دیگر شروع به شبیه سازی و کپی از خودش در سلول های بدن این شخص می کند. یک ویروس می تواند سلول هایی که داخل آن جای گرفته و از آن تغذیه می کند را معیوب کرده و به آن آسیب برساند. این یکی از راه هایی است که بدن را آلوده کرده و بیماری را بوجود می آورد. سیستم دفاعی بدن مجموعه ای از سلول ها است که در بدن شما با ویروس ها  و عفونت ها مقابله می کند. در انسان، سیستم دفاعی بدن معمولاً ویروس ها را به سرعت یافته و سریع می کشد. اشخاص آلودگی به اچ.آی.وی. را از صبر شخص دیگری که پیش از این آلوده شده است دریافت می کنند. اگر آنهاآلوده شدند همینطور می توانند آلودگی به ویروس را به شخص دیگر انتقال دهند. در واقع این راهی است که اچ.آی.وی شیوع پیدا کرده و منتشر می شود. اچ.آی. وی. مخفف ویروس نقص ایمنی انسان است. در دنیا آن را با نامHuman Immunodeficiency Virus می شناسندبه کسانی که آلوده به اچ.آی.وی. شده اند اچ.آی.وی. مثبت "+HIV" و یا اچ .ای .وی .پوزیتیو positive HIV می گویند.

چرا اچ.آی.وی خطرناک است :

اگرسیستم دفاعی بدن به ویروس حمله کرده و آن را می کشد، پس چرا اچ.آی.وی. یک مشکل است؟ ویروس های مختلف به قسمت های متفاوت بدن حمله می کنند. بعضی ها ممکن است به پوست، دیگری به شش ها و یا قسمت های دیگر حمله کنند. سرماخوردگی های عمومی هم به وسیله یک ویروس   ایجاد می شوند. چیزی که ویروس اچ.آی.وی. را چنین خطرناک میسازد این است که مستقیماً سیستم دفاعی بدن را هدف قرار داده و به آن حمله میکند. جایی که معمولاً بدن را از شر ویروسها رها می کند. این ویروس خصوصاً به یک نوع مشخصی از سلول های سیستم دفاعی بدن حمله میکند که بدون آن مبارزه با سیستم دفاعی بدن برای ویروس مانند رفتن به تعطیلات و بسیار راحت است و اچ. آی.وی. می تواند در تمام بدن منتشر می شود. این فرایند قابل رؤیت نیست و هیج رامی وجود ندارد تا بتوانیم با مشاهده اشخاص تشخیص بدهیم که شخصی آلوده به ویروس اچ. آی.وی. است. تنها یک نوع تست خون آن هم حدود سه ماه بعد از وارد شدن اولین ویروس به بدن می تواند وجود آن را در خون آشکار کند. ممکن است شخصی که آلوده به ویروس اچ.آی.وی. شده است، تا سال های سال کاملاً سالم به نظر رسد و خود را در سلامت کامل احساس کند. ممکن است که حتی ندانند که آلوده به ویروس هستند. سپس هنگامی که سیستم دفاعی بدن تقلیل یافت و ضعیف شد آن ها بطور شدید و روزافزونی نسبت به بیماری ها آسیب پذیر می شوند. بیماری هایی که معمولاً در شرایط طبیعی بسیار ساده درمان می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد