اکستازی چگونه مصرف می شود؟


اکستازی چگونه مصرف می شود؟

اکستازی چگونه مصرف می شود؟

 اکستازی گردی سفید است. اغلب آن را به شکل کپسول یا قرصخوراکی درمی آورند. ممکن است آن را با کشیدن یا استنشاق گرد هم مصرف، یا حتی با یک سرنگ تزریق کرد. این روشها کمتر رواج دارند. متوسط دوز(مقدار مصرف) اکستازی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی گرم است. یک دوز آن معمولاً به قیمت ۱۰ تا ۳۰ دلار به صورت غیرقانونی در کلوبها و محافل به فروشی می رسد. قرصهای اکستازی به اشکال مختلف هستند. قرصی ها ممکن است رنگی باشند و تقریباً همیشه علامتی روی آنها حک شده است، که این علامت معمولاً برای جوانان آشناست. یک نمونه ی آن شخصیت کارتونی تویی برد است. مرتباً طرح های جدید هم ارائه میشوند. به گفته ی برخی منابع، هر ماه لااقل شش نوع جدید قرصهای اکستازی وارد بازار غیرقانونی می شود. مصرف کنندگان معمولاً ۴۵ دقیقه پس از خوردن اکستازی اثر آن را احساس می کنند. اگر اکستازی استنشاق، کشیده، یا تزریق شده باشد، معمولاً تأثیر آن زودتر ظاهر می شود. سرخوشی اکستازی میتواند از سه تا هشت ساعت، و گاهی بیشتر، ادامه یابد. گرچه سرخوشی ناشی از اکستازی در هر فردی متفاوت است، چند اثر مشترک در آنها وجود دارد. مصرف کنندگان می گویند احساس نشاط بیشتر از معمول می کنند و انرژی بیشتری برای قرصهای اکستازی را می توان خورد، کشید، استنشاقی، یا تزریق کرد. روی قرص های آن معمولاً علامت یا نمادی حک شده است که سازندگان آنها بتوانند ساخته های خود را از قرص های سازندگان دیگر تشخیص دهند.رقصیدن دارند بسیاری می گویند با مصرف اکستازی احساس می کنند همه چیز بر وفق مراد است و با جهان یکی شده اند. اثر مشترک دیگر اکستازی هم دل سازی است: یعنی احساس نزدیکی عاطفی به دیگران، حتی بیگانگان. اکستازی می تواند باعث شود مصرف کنندگان در محیطهای اجتماعی احساس راحتی بیشتری کنند.بسیاری افراد، اکستازی را برای آن مصرف می کنند که در مهمانی ها یا دیگر محیط های اجتماعی احساس خجالت و ناراحتی میکنند.احساسی سرخوشی، زیاد طول نمیکشد. بعد از سرخوشی، اکستازی اثر درهم شکستگی ایجاد می کند. مصرف کننده تا یکی دو روز بعد درهم شکسته یا احساس خستگی، آزردگی، و بی حالی روانی و جسمانی میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد