اکسیور یا کرمک


اکسیور یا کرمک

اکسیور یا کرمک

 کرمک: مصغر کرم کوچک به معنی اشنان هم گفته اند و نیز نوعی کرم است که شبیه به اسکاریس اما بیشتر از چند میلیمتر درازی ندارد و در نزدیک مقعد تولید می شود و ماده آن از مخرج بیرون می آید و در اطراف آن تخم میریزد و سبب سوزش و خارش شدید می شود.انسان یکی از موجوداتی است که می تواند شماره بسیاری از انگل های پارازیت گوناگون را در خود جای دهد و شرایط مساعدی برای زندگی این موجودات مزاحم فراهم سازد. خوشبختانه از سوی دیگر برای این مهمانان ناخوانده داروهای طبیعی و گوناگون در دسترس ما قرار گرفته که در اینجا آنها را برای شما شرح خواهیم داد در این موارد. مورد استفاده قرار دهید.  باید گفت که یک رژیم غذائی سرشار از مواد نشاسته ای زمینه را برای پیدایش کرمک و کرم های امعاء اسکاریس فراهم میکند یکی از علائم وجود این گونه انگلها عبارت از: خارش بینی کودک که از انگشت فروبردن در بینی آنی غافل نمی شود یقین بدانید که به نسبت نه دهم کرم دارند کرمک اکسیور.  در درمان کرمک نکته مهم آنست که اگر به پزشک مراجعه شود و داروهای لازمه راتجویز نموده تنها کرمها کشته شده اند ولی هنوز تخم کرمها دست نخورده باقی مانده اند.از این رو لازم است که درمان ضد کرمک را مدت چهار هفته دیگر تجدید نمایند سپس در هفته هشتم دوباره بایستی درمان را چهار هفته دیگر تجدید نمایند سپس در هفته هشتم دوباره بایستی درمان را برای از بین بردن تخم کرمها از سر گرفت. درمانداروهای مختلفی برای درمان کرمک کاربرد دارند که از آن جمله اند: پیپرازین، مبندازول، تیابندازول، پیرانتل پاموآنت، پیروینیو پاموآت. در درمان کرمک باید سعی شود همه افراد خانواده به طور همزمان از داروی ضد انگلی استفاده کنند.

پیشگیری

رعایت بهداشت فردی و اجتماعی به طور کلی در پیشگیری از بروز تمام بیماری های انگلی، به ویژه کرمک، از اصول مهم و اساسی به شمار می آید و معمولا در جوامعی که از نظر تغذیه صحیح و بهداشت عمومی و فردی در سطوح .بالاتری قرار دارند میزان شیوع بیماری های عفونی و انگلی حداقل است

تشخیص

با آزمایش مدفوع و یا استفاده از نوار چسب برای چندمین بار و نمونه برداری از تخم انگل و همچنین با توجه به سابقه خارش می توان به تشخیص دست یافت

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد