اگر از درد ناحیه کمر رنج می برید بخوانید ….


 اگر از درد ناحیه کمر رنج می برید بخوانید ….

 اگر از درد ناحیه کمر رنج می برید بخوانید ....

 سیستم حمایت کننده عضلانی ستون فقرات در ناحیه کمر به دو گروه قدامی و خلفی تقسیم می شود. گروه قدامی متشکل از عضلات شکمی و سوئز خاصره ای هستند و از مهمترین عضلات ناحیه خلفی هم میتوان به عضلات بازکننده ستون مهره ها اشاره کرد. بیومکانیک حرکات اصلی مهره های ناحیه کمر شامل خم شدن، باز شدن، خم شدنجانبی، چرخش و دوران می باشد.  چرخش در هر بخش از مهره های کمری، تنها به چند درجه محدود می شود و علت آن، شکل خاص مفاصل مهره هاست. خم شدن و باز شدن هم بیشتر در ناحیه پایینی کمر رخ میدهند. حرکات ترکیبی یعنی خم شدن و چرخش، بیشترین احتمال آسیب را دارند.  حرکات مکرر که به طور معمول در ورزش ها رخ می دهند، میتوانند باعث خستگی ساختمان های پشتیبان مهره های کمری شوند و مکانیسم های حفاظتی دیسک های بین مهره ای و رباط ها را بی اثر سازند. همچنین خستگی عضلانی میتواند باعث اسپاسم رفلکس عضله و درد شود. حرکات ترکیبی یعنی خم شدن و چرخش هم احتمال بروز آسیب را زیاد می کنند. علاوه بر این، وضع نامناسب آمادگی جسمانی در اندام ها هم، ورزشکار را در معرض خطر بیشتری برای آسیب کمر قرار میدهد شایان ذکر است که، در افراد جوان دیسک قادر به تحمل فشاری برابر ه ۸۰ کیلوگرم میباشد، اما در افراد مسن تحمل دیسک کاهش یافته و به نصف مقدار فوق می رسد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد