اگر ترس از مکان بسته شما را می رنجاند مطلب زیر را بخوانید ….


اگر ترس از مکان بسته شما را می رنجاند مطلب زیر را بخوانید ….

 اگر  ترس از مکان بسته شما را می رنجاند مطلب زیر را  بخوانید ....

 قرار گرفتن در یک مجرای باریک، اتاقی که درب آن از بیرون قفل شده است یا اتومبیلی که در حادثه دربهایش باز نمی شود می تواند برای هر کسی ترسناک باشد ولی این افراد بیش از حد معمول از این موقعیتها هیجان زده می شوند و حتی اگر مطمئن باشند که درب اتاق باز می شود، به هنگام بسته شدن درب دچار ترس می شوند.این حالت در زندگی روزمره فرد همچون استفاده از وسایل نقلیه یا کار در ساختمان ها ایجاد اشکال می کند. تنفس تند، تپش قلب و تعریق زیاد از علائم ظاهری فرد مبتلاست.درمان انواع مختلف ترسها مشکل است. در این مورد هم به روان درمانی نیاز است. همچنین میتوان همزمان با استفاده از داروهای آرام بخش، فرد بیمار به همراه پزشکش در محل بسته ای قرار گیرد و در همین حال مرتب با او صحبت شود و به او اطمینان خاطر داده شود که مشکلی به وجود نخواهد آمد.

 علایم

 1. احساس ترس شدید از گیر افتادن و محدودیت
 2. ترس شدید از خفه شدن
 3. تمایل شدید به رفتن به مکان‌های باز
 4. اضطراب و نگرانی
 5. احساس تنگی‌نفس

نشانه‌ها

 • نفس‌نفس‌زدن (تاکی‌پنه)
 • تپش‌قلب (پالپیتیشن)
 • تعریق
 • ضعف

درمان

درمان فاز حادبیرون آوردن فرد از شرایط محرک بهترین درمان است. برای مثال بیرون آوردن از محل شلوغی و تراکم جمعیت. در فاز حاد تجمع در اطراف فرد تشدید کننده علایم است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد