قالب وردپرس درنا توس
خانه / اگر دچار زخم مثانه شدید این خوراکی هارا بخورید!
زخم مثانه
زخم مثانه

اگر دچار زخم مثانه شدید این خوراکی هارا بخورید!

اگر دچار زخم مثانه شدید این خوراکی هارا بخورید!

زخم مثانه

اگر دچار زخم مثانه شده اید ضمن پرهیز از خوردن کنگر، باید بادام، روغن بادام، مغز تخم کدو و شیرهای چهار تخمه (تخم کدو، تخم گرمک، تخم خیارین و تخم هندوانه) را هر روز مصرف کنید.

ورم مثانه در مزاج گرم پرخون

علائم :

سوزش ادرار، بخصوص بعد از تمام شدن آن و تکرار ادرار و احساس ‍ سنگینى در قسمت پائین شکم .

درمان :

خون گیرى و دادن شربت کاسنى ، شربت گل بنفشه ، عناب و ترنجبین و خوردن ماءالشعیر بجاى آب و استفاده از شیره تخم خرفه و شیره چهارتخمه و جوشانده تخم انجره و گل بنفشه و ریشه شیرین بیان و کاکنج از هر کدام 15 گرم براى 5 روز توصیه مى شود.

شستشوى ناحیه مثانه با محلولگل بنفشه ، گل نیلوفر، و خطمى و پوست خشخاش .

برگ شلغم 15 گرم
برگ کلم 15 گرم
خارخسک 25 گرم
بابونه 5 گرم
بایستى نرم کوبیده بپزند و به شکل خمیر به ناحیه ضماد کنند.

و یا از ضماد گل بنفشه آرد جو گل خطمى یا آب کاسنى و آب تاجریزى به طریق بالاعمل نمایند.

مالیدن روغن بنفشه و بابونه به محل ، در تسکین درد مؤثر است و از جوشانده مرزنجوش ، بابونه خارشتر به صورت حمام داروئى استفاده مىشود، این محلول را باید صاف نموده در آب آن بنشینند براى تسکین سوزش ادرار از این نسخه مى توان استفاده نمود.

تخم کرفس 10 گرم
مغز تخم خربزه 20 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
با قدرى شکر به صورت سائیده و نرم شده 5 گرم صبح و 5 گرم عصر داده شود بعد از خوردن این دارو مى توان شربت سکنجبین یا شربتبنفشه نوشید.

ورم مثانه در سوداوى مزاج

این نوع نادرتر است ، براى درمان از شیره چهار تخمه و از جوشانده مارچوبهو انیسون و پرسیاوشان استفاده مى شود ومحل مثانه را با آب جوشانده بابونه ، خطمى ، کتان ، شنبلیله ، تخم کاوشه ،خارخسک ، پرسیاوشان شستشو داده تا در کم کردن ورم و درد تسریعشود.

زخم مثانه

درمان را با تعدیل مزاج همراه کرده و آنچه در زخم کلیه مفید است در اینجا نیزقابل استفاده مى باشد بطور کلى داروهاى دستگاه تناسلى ادرارى بایستى از نوع خنک و سرد و یامعتدل باشد (در این حالات)

سوزش ادرار

این بیمارى در تعقیب عفونت هاى مجارى تناسلى و در تعقیب خوردن داروهاىمحرک و گرم به وجود مى آید و یا لعاب به دانه و لعاب اسپرزه ، شیرهتخم خرفه ، تخم کاهو، شربت بنفشه ، ماءالشعیر و شیره چهار تخمه تسکین مىیابد، خوردن آب انار با شیره چهار تخمه ، مغز بادام مقشر،کتیرا، نشاسته ، عصاره شیرین بیان ، گل ارمنى به مقدار مساوى براى درماناین بیمارى مفید است بایستى از جماع و از غذاهاى شور، محرک ترش وخیلى شیرین بپرهیزند، شربت بنفشه و کاکنج و اذخر گل و ریشه ایرسا و لالهسرنگون مفید و مؤثر است داروهاى ورم مثانه را میتوان در اینجا موردمصرف قرار داد.

مطلب پیشنهادی

سلامت دندان ها 

نقش تغذیه در سلامت دندان ها 

نقش تغذیه در سلامت دندان ها    بطور کلی نقش تغذیه در دندانپزشکی را می …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *