اگر رژیم غذایی مادر کامل نباشد چه کسی صدمه میبیند؟


اگر رژیم غذایی مادر کامل نباشد چه کسی صدمه میبیند؟

اگر رژیم غذایی مادر کامل نباشد چه کسی صدمه میبیند؟

  خوشبختانه اگر رژیم غذایی شما کامل نباشد، در این صورت هم بدن شما قادرخواهد بود که شیر کامل را درست کند. به این ترتیب، مادر طبیعت به شما اطمینان میدهد که کودک شما خوب تغذیه میشود.در اغلب موارد اگر رژیم غذایی مادر به مدت طولانی، بسیار محدود باشد؛ امکان دارد منجر به کمبود مواذ غذایی در شیر شود. این امر ممکن است اتفاق افتد، اما خوشبختانه این اتفاق بسیار نادر است. به هر حال رژیمی که از نظر کالری و مواذ غذایی کامل نباشد، بعضی اثرات منفی در بر خواهد داشت. مادرانی که نمی توانند و یا نمیخواهند غذای سالم کافی و مناسب بخورند، احتمال دارد که دچار خستگی و حشاسیت شوند.هنگامی که این عوارض با خستگی ناشی از مراقبت کودک همراه شود، منجر به ایجاد وضعیت نامناسبی در شیر دادن به کودل می شود. از آن جا که خستگی از عواملی است که مادر به خاطر آن شیر دادن را قطع میکند، بسیار حیاتی است که برای حفظ بنیهٔ خود، تغذیهٔ خوبی داشته باشید. رژیم غذایی که حاوی کالری کافی نباشد، ممکن است منجر به کاهش تولید شیر شود.حذف یلک وعده غذا اهمیت چندانی ندارد، اما مادرانی که هیچ گاه غذای کافی نمیخورند و داوطلبانه رژیم غذایی محدودی را بر خود تحمیل می کنند، یا این که قادر نیستند غذای کافی مورد نیاز خود را تأمین کنند، ممکن است مقدار شیرشان کاهش یابد. شما میتوانید دقیقاً حدس بزنید، وقتی که شیر کم می شود چه اتفاقی میافتد: کودلا گرسنه مانده و بسیار بدخلق میشود. کالری یکی از عوامل رژیم شماست، عامل دیگر موادّ غذایی است.اگر رژیم مادر فاقد یکی از موادّ غذایی باشد، آن مادّهٔ غذایی از ذخیرهٔ بدن مادر تأمین می شود. به این ترتیب شیر مادر علی رغم نوسانات تغذیه ای، بطور مداوم شامل مواذ غذایی کافی خواهد بود. استفاده از ذخیرهٔ غذایی بدن مادر تا زمانی بی ضرر است که مادر آن موادّ را با خوردن انواع مختلف مواذ غذایی، دوباره ذخیرهسازی کند. اگر ذخیرهٔ مصرف شده در بدن مادر دوباره جایگزین نشود، آنگاه مادر از اثرات منفی این جریان صدمه خواهد دید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد