اگر زیاد سرفه می کنید با گیاه ختمی(Althaea officinalis)درمان کنید…!!


اگر زیاد سرفه می کنید با گیاه ختمی(Althaea officinalis)درمان کنید…!!

اگر زیاد سرفه می کنید با گیاه ختمی(Althaea officinalis)درمان کنید...!!

ختمی(Althaea officinalis) 

اسامی عمومی دیگر: گل ختمی، الغاسول، خطمیه، عفرس.byui نامهای علمی دیگر: آلته آفیسینالیس نام خانواده: خانوادهٔ پنیرک (Malvaceae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: گل، برگ، ریشه.مواد متشکله موثر: موسیلاژ، اسپاراژین، لستین، تانن، پکتین، بتائین، نشاسته، قند و مقدار کمی اسانس (در گل و برگ)، آنزیمها، استرولها (در ریشه).خواص درمانی: گل ختمی را در بیماریهای سینه، سرفه، درد گلو و به عنوان نرم کننده و خلطآور توصیه نموده اند و در استعمال خارجی جهت رفع تحریکات به کار میبرند. استعمال خارجی به صورت ضماد جهت بیماریهای جلدی مورد مصرف قرار می دهند. ریشهٔ آن افزون برخواص گل و برگ در تمام موارد التهاب، برونشیت و آنژینبرگ آن را به عنوان نرم کننده و در توصیه شده  و  به عنوام ملين نیز توصیه شدهbvuklموارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: ریشهٔ ختمی به عنوان داروی ضدالتهاب، ضد عفونی کننده، معالج زخمها، لینت بخش، مدر، تسکین دهندهٔ درد، ضدسرفه و گرفتگی صدا، انحلال کنندهٔ سنگ کلیه و برطرفکنندهٔ سوزش مجرای بول و سوزش روده توصیه شده است مقدارو دستور مصرف: به مقدار 4-۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد