اگر می خواهید اشتهایتان زیاد شود انگور فرنگی بخورید


اگر می خواهید اشتهایتان زیاد شود انگور فرنگی بخورید

انگور فرنگی

 نامهای دیگر انگور فرنگی:

دیوانگوری - فرنگ اوزومی - ریپازوبروم-گالش انگور - گالش انگورک.یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی انگور فرنگی است . انگور فرنگی درختچه ای است به ارتفاع حدود سه متر، گلهای آن به رنگ سفید مایل به سبز، خوشه ی میوه ی آن به صورت خوشه ی آویزان و اندازه ی هر دانه ی میوه، کوچکتر از انگورهای سبز می باشد، رنگ میوه قرمز و دانه های آن آبدار کمی ترش مزه وبه هم فشرده است. این گیاه در اسپانیا و دیگر نقاط دنیا کاشته می شود گیاه دارویی انگور فرنگی دارای ترکیبات شیمیایی آب ، اسید سیترسک ، اسید سالیک ، اسید سالسیلیک ،اسید تارتریک ،اسید پکتیک - سلولز - خاکستر  -کاروتن- مواد چرب -  مواد ازته - مواد هیدروکربنه. می باشدویتامینهای CBBB در آن به وفور وجود دارد.

خواص درمانی انگور فرنگی در طب ستی:

داروی گیاهی اشتها اور

صبح ناشتادانه های آن را بدون هسته باشکر بخورید. آب دهان، اشتها و اسید معده را زیاد میکند، برای درمان بیماریهای جهازهاضمه مفید است.

درمان گیاهی عطش

آب آن را بگیرید و با قند، شربت درست کنید و بنوشید. عطشی که در اثر تب به وجود آمده باشد را تسکین میدهد.

برگ انگور فرنگی

خواص درمانی برگ انگور فرنگی در طب سنتی:

داروی گیاهی سنگ کلیه . داروی گیاهی ادرار اور

پنجاه گرم خشک آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و آب آن را صاف کرده و هر صبح، ظهر و شب یک فنجان بنوشید.ادرار را زیاد می کند، سنگ کلیه رابرطرف میسازد، ورم و درد شصت پایا نقرس و همچنین رماتیسم را درمان میکند.

داروی گیاهی اسید اوریک

۲- سی گرم از آن را با همان اندازه ریشه ی شیرین بیان پوست کنده و نیمکوب شده بجوشانید و آب صاف کرده ی آن را بنوشید. اسیداوریک را حل میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد