اگر پوست چربی دارید بخوانید!!


اگر پوست چربی دارید بخوانید!!

اگر پوست چربی دارید بخوانید!!

پوست چرب و راه های مقابله با آن 

متخصصان سطح چربی در پوست صورت را منطقه T مینامند که از چانه شروع میشود و پس از پوشاندن سطح بینی به طور افقی پیشانی را فرا می گیرد. دکتر هیلارد اچ پرلاستین (دانشیار بالینی امراض پوستی مرکز پزشکی دانشگاه ایالتی شهر نیویورک) چربی پوست را ناشی از فعالیت بیش از حد غدد داخلی میداند که شیوع آن نزد مردان به دلیل دارا بودن غدد چربی بزرگتر، بیش از زنان است.91966168629588

عامل دیگر چربی پوست هورمون های مردانه است که در زنان و مردان فعالیت های غدد چربی را اداره میکنند.

دکتر آلن آر. شالی تا (رئیس مرکز امراض پوستی دانشگاه ایالتی مرکز علوم تندرستی نیویورک) معتقد است هورمون های مذکور کنترل مستقیم غدد چربی را به عهده دارند. وجود هورمون استروژن در زنان فعالیت هورمون های مردانه را کنترل و مانع از تولید چربی زیاد میگردد. .

عامل اصلی پوست چرب در افراد چیست؟ آمار افراد مبتلا به پوست چرب بسیار بالاست. دکترپرلاستين مسئله فوق را ارثی میداند و معتقد است توارث .امکان ابتلا را افزایش میدهد،

در مجموع فرد با پوست چرب متولد می شود و عوامل بیرونی تاثیر چندانی در آن ندارد. دکتر گای وبستر (دانشیار امراض پوستی و رئیس مرکز داورشناسی پوست ) پوست چرب با ساختار بدن فرد در ارتباط است. به نظر دکترپر ل استین چربی پوست  چون کو تاھی  قد بدن فرد گریزناپذیر است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد